Oktober 2015

31 oktober – De mythe van de autistische schutter: psychopathie versus autisme

In ‘the myth of the autistic shooter’ (verschenen in The New York Times) gaat Andrew Solomon op zoek naar verklaringen en consequenties achter de mythe van de autistische schutter. In deze blog een persoonlijke lectuur.

30 oktober – Autisme als pilootproject voor de mensheid

Theo Peeters met een oproep tot bescheidenheid en inzicht in autisme in het voorwoord Autism and the Edges of the Known World: Sensitivities, Language and Constructed Reality van Olga Bogdashina (Jessica Kingsley Publishers, 2010)

30 oktober – ‘Eerst executieve functies, dan sociale vaardigheden’

Paula Moraine over het belang om executieve functies te stimuleren of aan te leren bij mensen met autisme vooraleer aandacht te besteden aan sociale vaardigheden in Autism and Everyday Executive function: a strenghts-based approach for improving attention, memory, organization and flexibility (Jessica Kingsley Publishers, 2015)

29 oktober 2015 – Gedempt, getemperd, afgekoeld en vreemd

Een korte beschrijving van het leven van George Bloch, een personage in de roman van Bettina Storks ‘Het huis aan de rand van de hemel’ (A.W. Bruna Uitgevers, 2015) wiens leven het verging als persoon met autisme met wat er volgens de auteur daarmee gepaard gaat.

27 oktober 2015 – ‘Geen sluitende strategie voor werkzoekenden met autisme’

Fragment uit The Autism Job Club: The Neurodiverse Workforce in the New Normal of Employment van Michael Bernick en Richard Holden met een pleidooi voor een meer genuanceerd beeld van tewerkstelling en ondersteuning in tewerkstelling van volwassenen met autisme op de werkvloer.

26 oktober 2015 – ‘Een kloof tussen mijn innerlijke emotie en de uiting ervan’

Citaat van een vrouw met autisme in Karen McKibbin in Life on the autism spectrum a guide for girls and women (Jessica Kingsley Publishers, 2015) over emotionele reacties, die de ene keer onderkoeld, de andere zeer emotioneel zijn, en hoe dit overeenstemt met de innerlijke emotionaliteit van de vrouw in kwestie.

26 oktober 2015 – ‘Wil je met me trouwen?’

Fragment van Ruth Rendell in Het Labyrint (Bruna Uitgevers, 2015) over een persoon met autisme die op een ongewone manier een huwelijksaanzoek doet.

25 oktober 2015 – ‘Negen zeven vier twee’

Fragment over de fascinatie voor getallen van Mikey, een man met autisme, in ‘Joy’, een roman van Marjan van den Berg (Karakter uitgevers, 2015)

24 oktober 2015 – ‘Wij autisten moeten doen alsof’

Fragment van Rupert Isaacson in ‘De lange weg naar huis’ (Cargo, 2015), een vertaling van ‘The Horse Boy’ (met stukje video in de blog) waarin autisten worden opgeroepen om te doen alsof.

23 oktober 2015 – ‘Autistisch gedrag is een strategie in de omgang met stress’

Een fragment van Berry P. Prizant uit Uniquely Human: a different way of seeing autism (Simon & Schuster, 2015) over wat doorgaans ‘autistisch gedrag’ wordt genoemd, en dat volgens de auteur steeds een strategie in de omgang met stressvolle impulsen is.

21 oktober 2015 – Geen autisme, maar ook geen tafelspringer …

Acteur Koen De Bouw (onder andere bekend van de serie ‘T.’ waarin hij de figuur van professor Jasper Teerlinck speelt, in wiens personage sommige mensen autistische trekken zien) in de Vlaamse krant Gazet van Antwerpen van 17 oktober 2015 op de vraag hoeveel autisme er in hem schuilt.

21 oktober 2015 – ‘Autisme: medische diagnose en culturele kracht’

Citaat van prof. Joseph N. Strauss in The Oxford Handbook of Music and Disability Studies (Oxford University Press, 2015) over de maatschappelijke betekenis van autisme in de hedendaagse samenleving.

10 oktober 2015 – Pas op voor Dr. Google?

Bedenkingen bij het lezen van een poster in de wachtzaal van mijn huisarts ‘pas op voor dr. Google’.

7 oktober 2015 – Leidt autisme tot langdurig helder inzicht in de werkelijkheid …?

Fragment uit De schoonheid en de troost van een wereldbeeld zonder God (Uitgeverij Balans, 2015) van Waldo Swijnenburg wat het effect mogelijks is van autisme op het godsbeeld.

6 oktober 2015 – De meest voorbeeldige bijrijder die je je maar kan wensen …

Fragment van Belinda Meulendijk uit Een veilig huis (Xander Uitgevers, 2015) over haar zoon Yoshi als bijrijder in de auto.

3 oktober 2015 – Stress bij mensen met autisme

Verslag van de voordracht van mevrouw Stinne Schaerlaecken, medewerker Vlaamse Vereniging Autisme, voor de VVA-regio Oostkamp, rond stress bij mensen met autisme.

2 oktober 2015 – ‘Zo slim dat ze niet meer weet hoe ze met ons om moet gaan’

Fragment uit de King & Maxwell-bundel (Bruno Uitgevers B.V, 2015) van David Baldacci

1 oktober 2015 – Mensen met autisme: eerder boeddhistisch intuïtief dan rationeel …

Fragment van Holly Bridges in ‘Reframe your thinking around autism: how the polyvagal theory and brain plasticity help us make sense of autism (Jessica Kingsley, 2015) of hoe we autisme kunnen herbekijken als een ander bewustzijn, en andere manier om het leven te bezien.