Augustus 2017

Op de thee bij Tistje … tien vragen over leven met autisme

Fien, een studente orthopedagogie die volgend jaar stage loopt in een residentiële voorziening voor mensen met autisme, stelde me per mail tien vragen over leven met autisme. Over ironie, vriendschap, seksualiteit, communicatie, agressie(beheersing), routines, bijzondere gaven enzovoort.  Ik mocht ze ook online zetten, en dat doe ik dus. Fien heeft zich laten inspireren door vragen van interviews op het internet. Met thee en koekjes naast mij heb ik ze zo eerlijk mogelijk en vanuit mijn eigen perspectief beantwoord.

‘Wat kan iemand motiveren tot een diagnose autisme?’ … autisme en diagnose

Roeland (31) is zelfstandig psycholoog en abonnee van deze blog. Hij heeft volgende vraag: ‘Wat zou volgens jou kunnen helpen om een duidelijk autist toch ertoe aan te zetten een diagnostisch onderzoek toe te staan?’. In 940 woorden probeer ik een zo genuanceerd antwoord vanuit mijn beleving te formuleren, vanuit ideeën over motivatie, belang van een diagnose maar ook door te focussen op langere termijn en een beter leven van de betrokkene(n).

‘Hoe kom ik van mijn autisme af’? … autisme en leven

Rani (25), een vrouw (en moeder, partner, bediende, loopster) met autisme, volgt al een tijdje mijn blog. Ze zit met veel vragen, over van alles.  Op dit moment is haar belangrijkste bekommernis hoe ze, liever vroeg dan laat, van haar autisme af komt. Haar vraag is of ik daar misschien tips voor heb en ze hoopt dat ik haar bekommernis versta. In deze blog probeer ik, in de mate van het mogelijke, en vanuit eigen beleving, op haar vraag een antwoord te geven. Rani (schuilnaam) ging akkoord om het antwoord herwerkt te publiceren.

Onbegrijpelijk mooi, herkenbaar krachtig … autisme en kunst

Een reactie op de vraag/stelling in het tijdschrift van Autisme Centraal, ‘Beeldende kunst: onbegrijpelijk, gewoon mooi of niet, of herkenbaar en krachtig?’, dat verschijnt in het volgend nummer.

20 boeken van ervaringsdeskundigen autisme … autisme van dicht(er)bij

Een overzicht van 20 boeken van of met hoofdzakelijk ervaringsdeskundigen autisme, verschenen vanaf 2014, geselecteerd uit de Vlaamse en Nederlandse openbare bibliotheken, in het Nederlands en voor volwassenen geschreven. Met korte inhoud en links naar auteursinformatie, recensies en beeldfragmenten.

15 verhalende boeken rond autisme … autisme en fictie

Een overzicht van 15 verhalende (fictie) boeken rond het thema autisme verschenen tussen 2014 en 2017, met linken naar inhoud van het boek, recensies verschenen op blogs en in de media, interviews met de auteurs (Engels – of Nederlandstalig), gerangschikt op beschikbaarheid in de Vlaamse en Nederlandse openbare bibliotheken.

Leuke dingen die ik vandaag kon doen … in een mindmap

Vandaag geen tekst met veel woorden maar een tekening over de leuke dingen die ik vandaag kon doen (met dank aan al de mensen die dit mogelijk maakten).

De 30 informatieve boeken van deskundigen over autisme tussen 2014 en 2017

Een overzicht van de 30 informatieve boeken van deskundigen over autisme verschenen tussen 2014 en 2017, op basis van beschikbaarheid in openbare bibliotheken in Vlaanderen en Nederland, met verwijzing naar recensie of leesverslag, metadata en auteurspagina’s.

‘Onbouwvakkeriaans verlegen’ …

Een fragment uit Boek (256 blz) van Robert van Eijden (Nijgh & Van Ditmar, 2015) waarin zich een vechtscene tussen bouwvakkers afspeelt in een genadeloos grappige roman over het schemergebied tussen normaal en gek, het bijzondere van het gewone en het gewone van het bijzondere.

‘U, autist?’ … uit mijn leven

Elke vijfde van de maand beschrijf ik een anekdote uit mijn leven. Deze keer gaat het over een psychiatrisch consult dat ik had op mijn prospectie naar een nieuwe psychiater, waar ik tal van dokters ontmoette die niet altijd even verwacht reageerden en een sterk verschillend beeld hadden van autisme, zeker bij volwassenen.

Een leven rond boeken  … preoccupaties en passies

Elke vierde van de maand schrijf ik over een preoccupatie of passie.  Deze keer gaat het over mijn voorliefde voor boeken en wat ik ermee doe zoals verzamelen, classificeren, verzorgen en ontsluiten.

Een minuut stilte … memorabele momenten

In elk leven zijn er memorabele momenten, die zo’n indruk op je hebben gemaakt dat ze je bijblijven. Elke derde van de maand wil ik uit mijn leven zo’n memorabel moment beschrijven. Deze keer kies ik de ‘een minuut stilte’-momenten.

Landschip (1956 – 2017) … afscheid van een schipper

Een afscheidstekst naar aanleiding van het heen gaan van Landschip (1956-2017), geïnspireerd door de teksten en kunst van Landschip zelf en de teksten over Landschip geschreven, onder andere in Mental Illness in Popular Culture van Sharon Packer (Praeger, mei 2017) en het beeldportret dat beeldkunstenaar Warre Keuppens onlangs van hem maakte.

Gevierendeeld … een gevoel van verwarring

Elke tweede van de maand belicht ik een gevoel. Deze keer gaat het over het verwarrend gevoel dat ik in de loop van de dag ervaar in de omgang met anderen en wanneer ik op mezelf ben, overstelpt met emoties en verwachtingen over hoe daarmee om te gaan en wat daarmee te doen.

Meisjes! … de eerste keer

Elke eerste dag schrijf ik een stukje over beginnen, over de eerste keren in mijn leven.  Deze keer schrijf ik over de eerste kennismaking met meisjes en vrouwen (anders dan de vrouwen in mijn familie uiteraard) en hoe dat verliep.