Mei 2017

In de zon en uit de wind … een voormiddag winkelen

In deze blog vertel ik over indrukken tijdens een voormiddag winkelen (kledij kopen) tijdens de aanloop van de toeristische periode. We belanden onder andere op de stadsbus, met een plas-app in een openbaar toilet, in de kledingwinkel en op een terrasje.

‘Mag je liegen tijdens een sollicitatie?’ … autisme en werk

Mag je liegen tijdens sollicitaties? Geïnspireerd door de column van Marc Buelens in Trends probeer ik een genuanceerd antwoord te geven, vanuit mijn ervaringen met om en bij de 2000 sollicitatiegesprekken, en kennis van sollicitatietechnieken (ook als recruiter).

Mijn reis door de sociale media … sociale media en autisme

Via Tistje heb ik de afgelopen negen jaar geprobeerd een netwerkje van sociale media op te bouwen.  In dit artikel bundel ik mijn ervaringen en bedenkingen rond online en sociale media, en wat ik er positief aan vind. Er zit ook een overzichtje bij van de sociale media waar ik met Tistje bereikbaar ben en wat u daar mag verwachten.

Onze tijd van nu … autisme en veroudering

Sinds kort ben ik ingetreden in de groep medioren, inclusief grijs haar en bijkomende verwachtingen. Deze tekst is een beschouwing over het begin van het verouderen.

Autisme is niet louter dit of dat … autisme en oorzaken

Een citaat van Donna Williams (Australische auteur, vrouw met autisme) over autisme in een interview met psycholoog Lieven Jonckheere, waarin zij benadrukt dat autisme niet mag verengd worden tot een of andere verklaring of model.

De vrouw op de zes van half tien …

Op buslijn 6 van half tien sprak er mij een vrouw aan, die wilde weten of het goed is in onze streek te verhuren. Waarop ze vervolgens haar levensverhaal vertelde. In deze blog probeer ik dat te vertellen (zonder al teveel details) vanuit haar standpunt. Een oefening die ik ooit moest doen op school. Of het helemaal wel of niet is gelukt, is aan u op uit te maken.

‘Waar zou autisme onderzoek over moeten gaan?’ … autisme en onderzoek

Bespreking van het artikel ‘What should autism research focus upon?’ van Elizabeth Pellicano van de Universiteit van Londen over autisme onderzoek van nu, voorgestelde toekomstige prioriteiten van autisme onderzoek en de betrokkenheid van mensen met autisme, ouders en beroepskrachten.

‘Een keuze voor het leven’ … autisme en euthanasie

Donna Williams, Australische autismeconsulente en vrouw met autisme (1963-2017) in een gesprek met de Gentse psycholoog en psychoanalyticus Lieven Jonckheere over autisme, ‘leven en laten sterven’, a-seksualiteit en euthanasie. Eigen vertaling naar het Nederlands.

‘Kies je gevechten, niet alles tegelijk willen aanpakken’ … Autisme en Balans

Voor het ledentijdschrift van de Vlaamse Vereniging Autisme met als thema In balans, werd ik (samen met heel wat andere mensen met en zonder autisme) gevraagd iets te schrijven rond het thema.  Deze blog is een licht gewijzigde versie van mijn bijdrage. Waarom in en uit balans leven elkaar kunnen aanvullen. Wanneer ik in en uit balans ben, en hoe ik daar in de loop van mijn leven mee ben omgegaan.

In alle voorlopigheid … autisme en onzekerheid

Niets is zeker in het leven, behalve dood en belastingen. Het is zelfs niet zeker of die uitspraak wel komt van Benjamin Franklin.  In deze tekst ga ik in op een vraag die ik kreeg over wat een typische autist denkt en waar hij of zij  nood aan heeft. Het is een tekst geworden over onzekerheid die in het leven met autisme, voor alle betrokkenen, vaak voorkomt.

‘Er is altijd wel iets over autisme niet relevant voor jou’ … autisme en veralgemening

Luke Beardon, Senior Lecturer Autism aan de Sheffield University, over wat de aard van autisme volgens hem is in zijn meest recente boek ‘Autism and Asperger Syndrome in Adults’ (mei 2017)

‘20% van de tijd aan beperkingen, 80% aan mogelijkheden’ … autisme en neurowetenschap

Een citaat van Gail Saltz in The Power of Different: the link between disorder and genius (Flatiron Books, 2017) over de plaats die schema’s en andere hulpmiddelen innemen en de 20/80-regel in verband met evenwicht tussen problemen en beperkingen aanpakken en sterktes en talenten (helpen) ontwikkelen.

Hete soep blijkt toch warmer dan gedacht … autisme en tegeltjeswijsheid

Je mag gerust zijn: de soep wordt niet zo heet gegeten als hij opgediend wordt. Al sinds een jaar of twintig krijg ik die tegeltjeswijsheid regelmatig te horen. Maar klopt dat wel? In deze blog ga ik verder in op deze ‘wijsheid’ en waarom ik er mijn twijfels bij heb.