September 2015

30 september 2015 – “Een autist … capaciteiten zat maar lastig in de bedrijfsvoering’

Fragment uit Verbeter de wereld, begin een bedrijf van Willemijn Verloop en Mark Hillen. Het citaat is van Sjoerd van der Maaden van Specialisterren.

28 september 2015 – “Ik ben gewoon een beetje een autist”

Fragment van Suus Ruis in ‘Wat ze je niet vertellen over mama zijn’ (Kosmos Uitgevers, 2014)

27 september 2015 – De politieke dimensies van autisme

Vrij vertaald fragment uit The Politics of Autism: Navigating the Contested Spectrum (Rowman and Littlefield Publishers, 2015) van John J. Pitney Jr. over de politieke dimensie(s) van autisme. Dat autisme het individuele en academische ervaren overstijgt, en ook het samen leven en in enge zin ook de politiek aangaat.

27 september 2015 – Spekske is niet meer … 

Spekske is niet meer … het varken dat bewoners (met een handicap) van een leefgroep in een woonvoorziening in het VRT-programma ‘Iedereen Beroemd’, samen met een moestuin, verzorgden, is niet meer. Een artikel dat eens niet over autisme gaat (of toch niet meteen), en oorspronkelijk op de website Handiwatch.be is gepubliceerd.

25 september 2015 – Over autisme, geluk en welbevinden …

Peter Vermeulen (Autisme Centraal) in een interview over autisme en welbevinden, dat plaats vond op de Good Autism Practice Conference on Autism, happiness and wellbeing op 14 November 2014 in Birmingham (UK).

24 september 2015 – ‘Volwassenen met autisme zijn te weinig voorbereid op oud zijn’

In Older Adults and Autism Spectrum Conditions’ schrijft Dr. Wenn Lawson, naast vrouw met autisme ook psychologe en sociaal werker, vanuit haar ervaringen met ouder wordende volwassenen met autisme hoe mensen met autisme zich beter kunnen voorbereiden op de derde en vierde leeftijd van het leven. Ook ondersteuners en zorgverleners, die nu nog vanuit louter neurotypische bril kijken naar ouder wordende mensen met autisme, kunnen best beginnen aan een inhaalbeweging. In dit stuk ga ik in grote lijnen in op wat het bijzonder interessante boek wil meegeven.

24 september 2015 – Misdaad en autisme: hoe zit het?

Crimineel gedrag en autisme, het wordt vaak gelinkt, maar is dat terecht, welke grond is er voor en welke gevolgen heeft het?  In Crime and Autism Spectrum Disorder van Neil Brewer & Robin L. Young (Jessica Kingsley, 2015) wordt dit uitgelegd. Een korte samenvatting in dit artikel.

23 september 2015 – Als een passief katje op een supersnelle draaimolen

Artikel geïnspireerd door The World Beyond Your Head van  Matthew B. Crawford (Farrar, Strauss & Giroux, 2015) waarin een trend naar toenemend gamen en gokken in het dagelijks leven wordt betiteld als een vlucht vanuit een autistisch ideaal naar een autistisch universum, om te schuilen tegen een toenemende onzekerheid en onverstaanbaarheid  in onze hedendaagse samenleving.

23 september 2015 – John Nash was een autist

Fragment over de Amerikaanse Nobelprijswinnaar voor Economie John Nash als autist van P.A.M. Koch in Geen gebrek: over psychiatrie en mensen met een verstandelijke beperking (Springer, 2005/2015)

22 september 2015 – Gregoire, een autistische jongeman

Fragment van Leonard Kirsch in Boulevard van de vrijheid (WPG uitgevers, september 2015) over het opgroeien van Gregoire, de zoon van mevrouw en mijnheer Liebman.

22 september 2015 – Op z’n minst gestoord

Citaat van de Italiaanse schrijver en semioticus Umberto Eco in zijn roman Het nulnummer (Uitgeverij Prometheus, maart 2015)-rond perspectieven, Sally & Anne, theory of mind, orakelen die gestoord zijn en de  Sibille van Cumae.

22 september 2015 – Zonder ook maar een seconde op te kijken

Citaat van Rutger Lemm in Een grootse mislukking (De Bezige Bij, februari 2015 over een jongen met autistische trekjes die volledig in beslag genomen wordt door wat hij doet.

22 september 2015 – Montaigne ruikt ontegensprekelijk lekkerder … 

Citaat van Abdelkader Benali in Montaigne, een indiaan en de neus van Max Kader (Atlas Contact uitgeverij, februari 2015) over een autistisch broertje van het hoofdpersonage dat met boeken van de Franse essayist Michel de Montaigne komt aandraven.

21 september 2015 – Gastblog: over oud zijn met autisme (55+)

Een gastblog van ervaringsdeskundige en schrijver Mar Wanrooij over oud zijn met autisme

21 september 2015  – Tussen preoccupatie en participatie … mensen met autisme in de samenleving

Over het evenwicht zoeken tussen preoccupatie (opgaan in eigen geliefde bezigheden) en participatie (deelname aan de samenleving & collectiviteit)

20 september 2015 – James was al speciaal voordat speciaal cool werd

Fragment uit Nooit verwacht,  geschreven door Pamela Morsi en uitgegeven bij Harlequin Holland, over James, een man met Asperger, die wat vreemd is maar veel kent over opzoeken.

19 september 2015 – ‘Diagnoses zijn dodelijke oordelen’

Citaat over diagnoses van relatietherapeut Jean-Pierre van de Ven in Waarom luister je niet? (Ambo/Anthos, 2015)

18 september 2015 – Professor T en de veldwerkers

Bespreking van de eerste aflevering van de misdaadreeks T. op VRT (Vlaamse televisie) met in de hoofdrol de ‘autistische’ professor Jasper Teerlinck, met terugblik naar eigen ervaringen tijdens mijn studietijd

18 september 2015 – Hersenscan autisme voor 4% betrouwbaar …

Citaat over betrouwbaarheid en toekomst van hersenscan (fmri) in het diagnostisch onderzoek uit Kijken in het brein: mythen en mogelijkheden van Meike Grol, Sandra van Aalderen en Nienke van Arteveldt uitgegeven bij Singel Uitgeverijen, augustus 2015.

17 september 2015 – Wat als er een wonderlijke toekomst was …

Wat als er een wonderlijke toekomst was … is de bespreking van de ‘miracle’-vraag in de oplossingsgerichte benadering zoals weergegeven in het artikel  over het onderzoek van de Britse solution-focused therapeute E.V. Bliss.  In dit artikel bespreek ik wat problemen lastig maakt, en wat de oplossing ervan (in mijn geval) soms in de weg staat, maar ook wat volgens mij in de weg staat bij anderen om zich een wonderlijke toekomst te verbeelden. Tot slot ga ik kort in op wat voor mij een wonderlijke toekomst zou kunnen zijn.

16 september 2015 – Kan je als autist oud worden?

Elise D. uit Z. is (op niet-romantische wijze) bevriend met een vrouw met autisme, die volgens haar erg bevreesd is dat zij door haar autisme vroeger zal komen te sterven. Elise vraagt zich af in welke mate dat klopt. Kan je als autist oud worden? Volgens mij is het vooral de manier waarop iemand met zijn of haar autisme omgaat, hoe de omgeving(en) waarin hij of zij zich bevindt ertegenover staan en tal van andere factoren van invloed op de gezondheidstoestand die bepalen hoe oud iemand met autisme wordt.

11 september 2015 – Vijf vragen aan … Barbara De Leeuw (autismecoach, moeder van, ervaringsdeskundige)

In de reeks ‘Vijf vragen aan … ‘ deze keer Barbara De Leeuw, autismecoach (Praktisch Autisme), moeder van, ervaringsdeskundige en schrijfster van het boek ‘Overprikkeling voorkomen’.

10 september 2015 – Wat is er zo gek aan autistische kunst?

Geïnspireerd door de artikels Spelen met autisme en outsider art en Wat is er zo gek aan ‘autistische kunst  van Leni van Goidsenhoven (onderzoeksgroep literatuur en cultuur, KU Leuven) een beschouwing over autistische kunst, in welke mate deze iets met autisme te maken heeft en kunst is, en de nadruk op de savant-retoriek, met parallellen in de beeldvorming rond mensen met autisme bij organisaties die hen willen aanwerven.

8 september 2015 – ‘Louis is een man met Asperger’

Citaat  van Hugo Borst e.a. in O, Louis: de zoektocht naar Van Gaal (Voetbal Internationaal, 2014) over het vermeende autisme (de aspergervorm) van de Nederlandse voetbaltrainer Louis van Gaal

8 september 2015  – Neurotribes: na de horror hoop op betere tijden …

Recensie van Neurotribes: the legacy of autism and the future of neurodiversity van Steve Silberman is geschreven in het Engels, en uitgegeven bij Avery / Penguin Random House, in Z015. Ik las de elektronische publicatie. Dit artikel is geïnspireerd door bijdragen in The Guardian, Nature, The Economist, The Atlantic, en eigen leeservaringen.

7 september 2015 – Vijf vragen aan … A-typist (vrouw met autisme, ondernemer)

In de reeks ‘Vijf vragen aan …’ deze keer vijf vragen aan A-typist, vrouw met autisme en ondernemer.

6 september 2015 – Gaaf dat iemand met autisme zoiets kan …

Reactie van een tumblr-volger op mijn blog … gaaf dat iemand met autisme zoiets kan en jammer dat er niet meer rolmodellen met autisme zijn die meer in de media komen … mijn reactie op de reactie.

5 september 2015  – Schinkenbrot mit Frittatensuppe … bedenkingen bij de actualiteit

Tijdens een wandeling op de plaatselijke rommelmarkt, doe ik een aantal observaties, en vang ik links en rechts verhalen en meningen op over de actualiteit.

4 september 2015 – ‘Waarom schrijf je niet over autisten met een leerstoornis?’

Anoniem via Tumblr.com heeft gevraagd: Waarom schrijf je als autismedeskundige niet eens iets over mensen met autisme met een leerstoornis of mensen met ernstiger autisme? Op die vraag is het eenvoudige antwoord: omdat ik er geen ervaring in heb. In deze korte blog geef ik verder nog aan waar deze persoon wel terecht kan.

1 september 2015 – Libera me … autisme en euthanasie

Een bespreking van het boek Libera me … meer specifiek het hoofdstuk rond euthanasie of stervenshulp en autisme. Een persoonlijk lezing met citaten.