Aangeleerde hulpeloosheid

Aangeleerde hulpeloosheid is het verschijnsel waarbij een mens of dier geleerd heeft dat hij geen invloed kan uitoefenen op de gebeurtenissen die hem overkomen.

Iemand met aangeleerde hulpeloosheid heeft bovendien de neiging heeft om zich op anderen te verlaten om je voor te gaan of beslissingen te nemen, te weinig zelfredzaamheid hebben, en eerder passief te zijn.

Dit zou leiden tot psychische stoornissen zoals depressie en verminderd zelfrespect. Dat is afhankelijk van waar iemand de oorzaak van zijn lijden zoekt. In zichzelf of buiten zichzelf.