Aanklampende hulpverlening

Aanklampende hulpverlening is geen afzonderlijke methodiek of werkwijze maar een visie waarbij een hulpverlener (bv maatschappelijk werker) een bestaande of mogelijke cliënt actief opspoort, benadert en blijft contacteren vanuit de overtuiging dat de cliënt zelf de stap naar hulpverlening (nog) niet kan, wil of durft zetten terwijl er toch hulpverlening nodig is.

Het betekent ook dat hulpverleners bij weerstand tegen aangeboden hulp zelf niet afhaken, maar telkens weer aandringen, bellen, contact nemen, en cliënten op hun verantwoordelijkheid (voor anderen) blijven aanspreken. Zo willen ze communiceren dat het ertoe doe, hoewel dit vaker in plaats van de cliënt dan wel samen met de cliënt wordt gedaan, mogelijks samen met of door een casemanager.