Accountability

Accountability is de plicht om verantwoording af te leggen of rekenschap te geven van iets. Accountability is oorspronkelijk het evalueren en afwegen van ontvangen en betaalde bedragen.

Accountability is niet beperkt tot het ophoesten van cijfers in een rapportage, maar gaat over het afwegen van kosten en baten in de ruimste zin.

Concreet gaat het vaak om aantonen, vertrekkend vanuit vooraf vastgelegde doelstellingen, wat men heeft bereikt op een bepaald ogenblik. Accountability gaat vaak samen met doorzichtigheid of transparantie.