Spring naar inhoud

Dag: 13 oktober 2009

Op zoek naar het gebruikelijke

In een recente uiteenzetting rond de toekomst van autisme binnen het VAPH begint Dany Dewulf, algemeen directeur VAPH en projectleider zorgvernieuwing, door te stellen dat de verschillende rollen binnen het zorgveld, namelijk die van zorgaanbieder, organisatie die opkomt voor het openbaar belang en van persoon met autisme soms voor spanning kunnen zorgen. Zelf benadrukt hij dat hij ondermeer ook als vader van een autistische adolescent spreekt. Die verschillende actoren kunnen ondermeer in het licht van erkenning van hun ondersteuningsvraag en inspanningen spanningen hebben. Af en toe krijgt het VAPH dan… Read more Op zoek naar het gebruikelijke