Spring naar inhoud

Dag: 23 juli 2015

Autistisch in Groot-Brittannië

Uit de resultaten van een studie van de National Autistic Society (in Groot-Brittannië) blijkt de betrokkenheid tegenover autisme van groot belang te zijn bij de voorkeur voor een bepaalde termen. Mensen met autisme en hun omgeving gebruiken bij voorkeur de term ‘autistisch persoon’, terwijl beroepskrachten eerder spraken over ‘personen met autisme(spectrumstoornis)’. In deze blog een beetje nadere uitleg.