Spring naar inhoud

Dag: 24 april 2021

Waarom mensen met autisme vaak misleid(end) en ongeloofwaardig overkomen … autisme en presence

De uitleg of verklaring van autistische mensen wordt vaak ongeloofwaardig of bedrieglijk beschouwd. Die feedback komt o.a. naar voor in vlogs en filmpjes op Youtube. Een Australisch onderzoeksteam ging na hoe dat kwam. Of het te maken had met de inhoud die leugenachtig was, beeldvorming van de diagnose of nog iets anders. In dit artikel geef ik een korte samenvatting.