Spring naar inhoud

Tag: Ros Blackburn

"Ik voel me niet zenuwachtig als ik moet spreken voor honderden mensen. Maar een babbel aan een buffet, inchecken bij een hotel, dit gebouw voor het eerst binnenkomen, dat is pas angstig. Mijn lezing is gestructureerd en voorspelbaar en dat kan je niet zeggen van een praatje tijdens een receptie. Op een podium gaat het volgens mijn voorwaarden. Ik praat waarover ik wil. En ik weet waar de deur is. Ik vertrek wanneer ik wil." - Ros Blackburn

Ik vertrek wanneer ik wil – Ros Blackburn

“Ik voel me niet zenuwachtig als ik moet spreken voor honderden mensen. Maar een babbel aan een buffet, inchecken bij een hotel, dit gebouw voor het eerst binnenkomen, dat is pas angstig. Mijn lezing is gestructureerd en voorspelbaar en dat kan je niet zeggen van een praatje tijdens een receptie. Op een podium gaat het volgens mijn voorwaarden. Ik praat waarover ik wil. En ik weet waar de deur is. Ik vertrek wanneer ik wil.” – Ros Blackburn

Sterk! in autisme – Autisme Centraal studiedag 2010

Een verslag van Sterk! In Autisme, de tiende studiedag van Autisme Centraal.

Jos Valkenborg, directeur van Autisme Centraal, gaat ook even in op de kritieken van de voorbije studiedagen zoals te duur, te korte middagpauze, te weinig innovatief en recent, geen cijfers over de diagnose.

In haar uiteenzetting heeft Dr. Michelle Dawson het over ‘de paradox van de cognitieve soepelheid in autisme’. In haar uiteenzetting werpt Ros Blackburn een kritische blik op haar interesses en talenten.

In Autistisch denken Niet Autistisch denken komt een bijzonder verrassende maar ook leuke format aan bod.

“Twee mensen met autisme (Wendy & Albert) krijgen een inkeek in het brein van twee bekende Vlamingen (Michiel Devlieger & Mark Uytterhoeven) en twee bekende Nederlanders (Lydia Rood & Rick De Leeuw). Gemodereerd door Tom Van Dyck. En op hun beurt verwonderen die vier zich over het brein van de twee mensen met autisme. Een clash van culturen of een ontmoeting in overeenkomsten ?” staat er veelbelovend.

Diverse vragen van autisten over niet-autisten komen aan bod. Is het mogelijk te leven zonder (voortdurend) na te denken ? Hoe intensief zijn mensen zonder autisme bezig met het verplaatsen in anderen ? Wat ontroert mensen zonder autisme zoal ? Hoe weten mensen zonder autisme waar ze zin in hebben ? Kan je je gemakkelijk aanpassen ? Denken mensen zonder autisme bewust na over de richting van hun leven ? Door wie of wat worden ze beïnvloed ? Is de zin van hun leven beïnvloed door bepaald ideeën of gevoelens ? Kunnen mensen zich afsluiten van storende geluiden en hoe doen ze dit ? Wat er gebeurt er in hun denken als ze sociaal zijn ? Kunnen ze autonoom handelen of houden ze altijd rekening met anderen in hun handelen ?

In hun presentatie over fascinatie door fixatie hebben Steven Degrieck & Peter Vermeulen het over … preoccupaties, fieps, fixaties, … kortom bezigheden die een mens zodanig in beslag nemen dat alles eraan ten onder gaat.

Met zijn uiteenzetting Annders Waarnemen heeft Ben Kuijpers de ietwat ondankbare taak deze lange dag af te sluiten. Hij doet op een enigszins ‘andere’ manier dan de anderen, namelijk door niet stil te blijven staan achter zijn ‘cathedra’ maar heen en weer te lopen. De dubbele n, die verder niet aan bod komt, verwijst vooral naar zijn Stichting Annders.

Zoals steeds, en haast traditioneel, vertrekken we na een volle dag, die uitgelopen is, met een trein in vertraging terug naar huis. Met veel ideeën in ons hoofd, met een gevoel van voldoening en ‘de moeite waard’. En vooral met de vraag wat het volgend jaar zal zijn