Spring naar inhoud

Dag: 22 mei 2013

Zoveel dank ik aan mijn autisme

Zoveel in mijn leven dank ik aan mijn autisme. Bij mijn dagelijkse oefening in zelfverstilling, als langs een wenteltrap steeds meer gericht op een punt in de oneindigheid, kwam die gedachte van dankbaarheid als een veertje voorbij waaien. Zoals de oefening het wil, heb ik het laten gaan, en is het als de tijd rijp was terug in gevallen. Ook aan andere mensen dank ik veel Dat ik veel dank aan mijn autisme, neemt niet weg dat ik ook aan anderen veel heb te danken. Aan teveel mensen om op… Read more Zoveel dank ik aan mijn autisme

De onzichtbare autist

De onzichtbare autist gaat over het hoofd, communicatie, elasticiteit en (on)veranderbaarheid van (kunstzinnige & magere) autisten van middelbare leeftijd.

De onzichtbare autist is een baanbrekend werkje van L. Kruiker en collega H. Schorseneerder, uitgegeven door de legendarische Schipper Landschip. Het standaardwerk wordt onder andere verspreid door de Vlaamse Vereniging autisme en tal van andere organisaties rond autisme.

Het is een studie over de verschijningsvorm van een zeldzaam magere, kunstzinnige persoon met autisme van middelbare leeftijd. Er wordt vooral over de binnenkant van de autist gesproken. De buitenkant komt dus niet aan bod, en van de binnenkant komt voornamelijk het hoofd aan bod. Het boekje is zeker geen medische gids, want ook de culturele context komt aan bod. Zo worden de communicatie problemen die (sommige) autisten ervaren ook ten dele toegeschreven aan de vreemd complexe communicatie van niet-autisten.

Ook de ongekende psychische elasticiteit van de autist komt aan bod. Op dat vlak hebben de auteurs alvast één tip: accepteer de onveranderbaarheid van de autist. Een ander pleidooi dat ze houden is een etiket voor elke autist voorzien.

Deze samenvatting doet uiteraard onrecht aan het werkje zelf. Lezen dus, als u iets over autisme wil weten.