Spring naar inhoud

Maand: april 2014

Autisme leert ons dat er niets vanzelfsprekend is

‘Het denken over het denken van anderen’, stelt experimenteel psycholoog Stephen Pinker in zijn ‘How the mind works’ (Penguin, 1997), ‘lijkt zo vanzelfsprekend dat het bijna deel lijkt uit te maken van de menselijke begaafdheid zelve’. ‘Het is haast onvoorstelbaar dat er mensen bestaan die denken dat anderen zich niet bewust zijn of precies hetzelfde denken als wij’. ‘Toch bestaan ze werkelijk’, gaat hij verder. ‘We noemen ze mensen met autisme’. Zoals vele psychologen, heeft hij voor het eerst met autisme kennis gemaakt via een gekopieerd tijdschriftartikel uit de populairwetenschappelijke… Read more Autisme leert ons dat er niets vanzelfsprekend is

‘Niet autisme, wel hoe de levenskwaliteit van mensen met autisme verbeterd kan worden, moet bekender’

Autisme is al bekend. Meer dan 80% van de mensen kent autisme (zowel de beperkingen als de sterke kanten) en zelfs meer dan 60% kent iemand met autisme in de eigen omgeving. De houding tegenover autisme is positiever dan tegenover andere stoornissen zoals schizofrenie en bipolaire stoornis. Wat wel nodig is, is het corrigeren van misverstanden en foutieve berichtgeving in de media en het beter bekend maken van hoe we de levenskwaliteit van mensen met autisme kunnen verbeteren. Dat doe je door elke dag concreet werk te maken van autismevriendelijkheid… Read more ‘Niet autisme, wel hoe de levenskwaliteit van mensen met autisme verbeterd kan worden, moet bekender’

‘Gorilla’s leerden me mens zijn’

Dawn Prince-Hughes is een Amerikaanse vrouw die pas laat de diagnose autismespectrumstoornis kreeg. Ze ervoer een erg nare schooltijd door haar moeilijke omgang met andere mensen en trok er in haar adolescentie alleen op uit. Al liftend kwam ze bij om het even wie terecht, zolang die haar een bed voor de nacht, drank of drugs bezorgde. Tot ze enkele jaren thuisloze werd, die op de straat leefde. In die tijd ging ze vaak dansen op luide disco-muziek. Tot ze op een avond ‘ontdekt’ werd om in een ‘peep-show’ te… Read more ‘Gorilla’s leerden me mens zijn’