Spring naar inhoud

Tag: rust

‘Wat irriteert jou in het leven met anderen en hoe ga je ermee om?’ … autisme en samenleven

Anderhalf jaar geleden vroeg Amber, een lezeres van deze blog, me naar eventuele ergernissen die autistische mensen zouden ervaren bij elkaar. Enkele lezers, zoals Thomas, vroegen me daarop of ik zelf ook ergernissen heb, bijvoorbeeld in het samenleven met anderen, en wat ik eraan doe. ‘Ik heb de indruk dat het voor autistische mensen vooral lastig is om dit los te laten, en mildheid te tonen in de omgang met degenen die hun irritaties veroorzaken’. Ik distilleer 10 ergernissen, die volgens een onderzoek van Ivox ook bij de meeste Belgen voorkomen.

Van nieuwe routines en kleine gelukjes … autisme en gewoontes

Sinds het begin van de lock-down/up is er verandering merkbaar. Niet alleen merk ik nieuwe routines bij mezelf, die ik als een verbetering ervaar, maar ook bij andere mensen merk ik een toenemende onderlinge steun en creativiteit om het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Daarnaast zijn er ook de kleine gelukjes die het leven mooier maken. In deze blog ga ik daar op in.

Wat stimmen voor mij betekent … autisme en stimmen

Herhaling heeft een negatieve bijklank maar het kan ook nuttig zijn (in het leren) of rust en houvast bieden. Hetzij bij stimming, routines of gewoontes. In dit artikel geef ik een inkijk in wat stimming voor mij betekent. Verschenen in VVA Magazine (driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging Autisme), Jaargang 17 n°1, Winter 2018, (waarin ook anderen, vanuit hun eigen unieke invalshoek, over dit thema schrijven).

Naar een betere bestaanskwaliteit van mensen met autisme …

Het is op z’n minst een uitdaging het dagelijks leven van en samen leven met mensen met autisme van de kant van het halfvolle glas te bekijken en niet te blijven hangen bij treurnis om het halflege glas. Zeker als het gaat om de vraag over hoe het welbevinden van iemand met autisme en diens omgeving zou kunnen verbeteren. In dit artikel geef ik enkele mogelijke antwoorden weer.