Spring naar inhoud

Tag: sociale relaties

Aantrekkingstreurnis

Aantrekkingstreurnis is een soort rebound na een overspoeling van gevoelens van verliefdheid, wat leidt tot verschansen, van zich afduwen en de haast automatische uitschakeling van sociale papillen, vergeten wat ooit geleerd is en niet meer kunnen onderscheiden van beleefdheid, affectie en liefde.