Spring naar inhoud

Tag: begeleiding

‘Hoe netjes zijn mensen met autisme?’ … autisme en hygiëne

Lezeres Leen is op zoek naar informatie over (persoonlijke hygiëne) bij mensen met autisme. Op het internet heeft ze een overweldigende hoop informatie gevonden. Toch zou ze graag van mij weten hoe ik tegenover dat thema sta, hoe ik mezelf en mijn woonomgeving ‘net’ hou, en wat netheid voor mij betekent. In het gezin van Leen is hygiëne en netheid een grote struikelblok, zowel bij de bijna meerderjarige dochter als bij de papa met autisme’, schrijft ze. In deze blog probeer ik daarop genuanceerd te antwoorden.

Laat het niet over aan mensen met autisme …

Laat het niet over aan de mensen met autisme om aan te tonen dat wij onvoldoende hun mogelijkheden begrijpen, maar bewijs meteen dat men het begrijpen kan vertalen in een aangepaste omgeving, een aangepast programma en aangepaste begeleiding. Marc Serruys, geciteerd door Suzanne van Gorp, Evelyne Meens & Roy Houtkamp in KompASS voor studiesucces: wegwijzer voor begeleiders en docenten van studenten met autisme (Garant, 2014)

Vijf vragen aan … Els Mattelin (autismecoach vzw Dynamiek)

Veel van wat ik doe, of niet doe, begint en eindigt bij bezieling. Dat heb ik niet van mezelf, het staat meermaals geschreven in schoolrapporten en agenda’s. ‘Als Sam zijn motivatie verliest, is hij niet veel meer waard, komen zijn stekels recht, wordt hij onhandelbaar, egocentrisch en lijkt zijn intelligentie verdwenen’ staat er ook ergens. Hoewel ik zelf sterk gemotiveerd ben, zijn er veel mensen die door hun gedrag, houding of reacties mijn drive doen slinken tot het nulpunt. Mensen die daarentegen zelf geestdriftig zijn, maar dan vanuit betrokkenheid (en… Read more Vijf vragen aan … Els Mattelin (autismecoach vzw Dynamiek)

Oplossingsgericht begeleiden

Oplossingsgericht begeleiden is het verslag van een voordracht van Els Mattelin, oplossingsgericht psychotherapeute vanuit autisme bij vzw Dynamiek over psychologische begeleiding. Deze avond ging door bij een plaatselijke Pass-groep en is mee gerealiseerd met steun van de Vlaamse Vereniging Autisme.

Els Mattelin heeft het onder andere over het verschil tussen de eerste -, tweede – en derdelijnshulpverlening. Waar psychologische begeleiding zich situeert binnen deze ‘echelons’ (niveau’s).

Zij geeft uitleg over de 3 G’s (Gedrag, Gedachten en Gevoelens) en over het kiezen tussen de 3 P’s (Psychiater, Psycholoog, Psychotherapeut). Of een therapeut al dan niet gespecialiseerd moet zijn in autisme, komt ook aan bod.

Verder gaat de voordracht over hoe vertrouwen ontstaat tussen therapeut en cliënt. Wat mogelijks kan helpen voor iemand met autisme. Wat oplossingsgerichte therapie inhoudt.

Tot slot komen de twee belangrijkste principes binnen Dynamiek, het centrum waar zij werkt, aan bod.