Spring naar inhoud

Maand: oktober 2009

Help … meerderjarig

Recent verschijnt een interessant artikel van Bieke Lambrechts, medewerkster van Autisme Centraal & tevens moeder, waarin ze het heeft over reacties, emoties en redeneringen van ouders wanneer hun jongere de drempel van volwassenheid overschrijdt. Met de veelzeggende titel ‘Help, mijn kind is volwassen’. Hoewel ik liever had gelezen: ‘mijn kind wordt volwassen’. Maar misschien is dat een ander verhaal. Zwoegen en ploeteren en dan … zijn ze plots volwassen Als moeder van iemand met autisme kent Bieke natuurlijk goed het klappen van de zweep. Ze schrijft dat ouders achttien jaar… Read more Help … meerderjarig

Succesvol compenseren voor beginners

Succesvol zijn op sociaal vlak en vriendschap met voldoening kunnen ontwikkelen, staat tegenwoordig hoog aangeschreven in onze samenleving. Mensen die daar niet in slagen, om welke reden dan ook, hebben de neiging op zichzelf terug te plooien of integendeel de omgeving te willen controleren om de regels in hun voordeel te herschrijven. Hieronder volgt een poging om te beschrijven hoe het anders kan, bewustzijn van beperkingen toch laten samengaan met kwaliteitsvol bestaan. Een tekst geïnspireerd door een Engelstalige publicatie van de Australische psycholoog Tony Attwood. Sociale stress Het is best… Read more Succesvol compenseren voor beginners

Mijnheer Aspie

Volgend verhaal is fictief en gestoeld op ervaringen vanuit eigen professionele ervaring. Mensen die zich erin herkennen, moeten niet denken dat het over hen gaat. In een lange rij mensen die aanschuiven bij mijn kantoor op een niet nader genoemde sociale dienst, is er altijd wel iemand die mijnheer of mevrouw Aspie noemt. We gaan even uit dat het een mijnheer is. Mevrouwen zijn een ander verhaal. Op de dag dat mijnheer Aspie bij me aanklopt, een dag die zowel hij als ik herinneren, stelt hij een volgens mij uiterst… Read more Mijnheer Aspie

Ervaringsuitwisseling

Een verhaal is pas een verhaal als het verteld wordt. Zoals een ervaring pas een meerwaarde heeft voor wie er zich van bewust wordt, het binnen een context ziet, en deze ervaring kan delen, zoekend naar soortgenoten en nieuwe wegen. Om mijn ervaring te delen met een ander, in min of meer openbaarheid, moet ik wel eerst weten wanneer en hoe erover te spreken, het te delen, en het voor te bereiden. Dat is niet evident. Bovendien : een verhaal is pas een verhaal als ik mij ermee kan associëren,… Read more Ervaringsuitwisseling

Op zoek naar het gebruikelijke

In een recente uiteenzetting rond de toekomst van autisme binnen het VAPH begint Dany Dewulf, algemeen directeur VAPH en projectleider zorgvernieuwing, door te stellen dat de verschillende rollen binnen het zorgveld, namelijk die van zorgaanbieder, organisatie die opkomt voor het openbaar belang en van persoon met autisme soms voor spanning kunnen zorgen. Zelf benadrukt hij dat hij ondermeer ook als vader van een autistische adolescent spreekt. Die verschillende actoren kunnen ondermeer in het licht van erkenning van hun ondersteuningsvraag en inspanningen spanningen hebben. Af en toe krijgt het VAPH dan… Read more Op zoek naar het gebruikelijke

Empathisch accuraat

Als het erom gaat om de bokken van de geiten, de mensen met ‘echt’ autisme te onderscheiden van de plantrekkers met een slecht karakter, dan wordt al eens het al dan niet hebben van inlevingsvermogen aangebacht. Mensen met autisme zouden nu eenmaal geen inlevingsvermogen hebben. En wie dat wel heeft, die is onrechtmatig aan een diagnose gekomen. Professor Herbert Roeyers van de Universiteit Gent heeft daar veel vragen bij. Of mensen met autisme al dan niet inlevingsvermogen hebben, daar gaat zijn ‘key lecture’ in het meest recente congres van de… Read more Empathisch accuraat