Spring naar inhoud

Wereld Autisme Dag

Naar aanleiding van de Wereld Autisme Dag verscheen vandaag een artikel op de mediawatch-site Handiwatch. Met goedkeuring van de auteur, een goede vriend van uw dienaar, nemen we deze met plezier integraal over. Naar gewoonte is 2 april elk jaar Wereld Autisme Dag. Een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor autisme. Of liever: meer bewustzijn over de kwaliteiten en de diverse uitingen ervan. Aandacht voor autisme is er zeker genoeg. Of liever: artikels van ‘deskundigen’ die autisme wegwimpelen, associëren met crimineel of asociaal gedrag of plantrekkerij. Als tegenreactie vallen sommige… Read more Wereld Autisme Dag

Van magie tot cultuur

In gesprekken rond de benadering van autisme binnen ondersteunig valt vaak op dat mensen zich niet of nauwelijks bewust zijn welke invalshoek ze aannemen en wat dit als gevolgen heeft voor hun dagelijks leven. Het begint volgens mij allemaal bij het waarom en het hoe van categoriseren van mensen met autisme. Categorisering heeft tot doel overzichtelijkheid te bieden en de communicatie te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld om te weten wat het betekent wanneer iemand zegt ‘ik ben iemand met autisme’ of ‘ik ben een ouder of grootouder of partner van iemand met… Read more Van magie tot cultuur

Stilte

Even niets, even stilte. Even rust in mijn hoofd. Zware regenval, een stormachtige wind. Dikke druppels tikken tegen op het raam. Terwijl ik luister naar hun melodie valt de spanning van me af. Ik voel me rustig worden. Mijn ogen beginnen te prikken. Loom wrijf ik erin. Het was een zware dag. Nu is het tijd om te rusten. Ben Kuijpers, Begrip door Inzicht (Garant, 2007)

Hoogwaardig gelijkmatig

Zonder twijfel hebben mensen met autisme, om het even welke plaats ze innemen in het spectrum, heel wat mogelijkheden. Even weinig twijfel is er echter over de beperkingen en de inspanningen voor mensen met autisme en hun omgeving. Wie nadenkt over positieve beeldvorming en toch niet wil voorbijgaan aan die laatste twee aspecten raakt daar soms wat mee in de knoop. Om te beginnen is er natuurlijk de terminologie. Het is soms triestig om te zien hoe buitenstaanders en ‘opiniemakers’ nog vaak spreken over ‘autisten’ alsof het mensen met een… Read more Hoogwaardig gelijkmatig

Persoonlijke gevoelens

“Ik geloof niet in persoonlijke gevoelens. Omdat wat omschreven wordt als persoonlijke gevoelens … de meeste universele gevoelens zijn. Bijvoorbeeld de liefde van een ouder voor een kind. Ik zeg maar wat. Gevoelens die enkel één mens zou hebben … die zijn per definitie onbegrijpelijk. Als het dan nog over een heel beperkte groep gaat, noemen we dat een psychiatrische stoornis.” Hugo Matthysen, master in de filosofie en dichter-schrijver, in een interview op Klara op 23 januari 2009

Hulpgids Aspergersyndroom

In de Hulpgids Aspergersyndroom gaat Tony Attwood, Australisch psycholoog en Aspergerkenner, in vijftien hoofdstukken in op recente inzichten in diverse aspecten van het autismespectrum, met een duidelijke opmaak, praktische tips en rijkelijk gebruik van voorbeelden van deskundigen en ervaringsdeskundigen.