Spring naar inhoud

Sterk! in autisme – Autisme Centraal studiedag 2010

Een verslag van Sterk! In Autisme, de tiende studiedag van Autisme Centraal.

Jos Valkenborg, directeur van Autisme Centraal, gaat ook even in op de kritieken van de voorbije studiedagen zoals te duur, te korte middagpauze, te weinig innovatief en recent, geen cijfers over de diagnose.

In haar uiteenzetting heeft Dr. Michelle Dawson het over ‘de paradox van de cognitieve soepelheid in autisme’. In haar uiteenzetting werpt Ros Blackburn een kritische blik op haar interesses en talenten.

In Autistisch denken Niet Autistisch denken komt een bijzonder verrassende maar ook leuke format aan bod.

“Twee mensen met autisme (Wendy & Albert) krijgen een inkeek in het brein van twee bekende Vlamingen (Michiel Devlieger & Mark Uytterhoeven) en twee bekende Nederlanders (Lydia Rood & Rick De Leeuw). Gemodereerd door Tom Van Dyck. En op hun beurt verwonderen die vier zich over het brein van de twee mensen met autisme. Een clash van culturen of een ontmoeting in overeenkomsten ?” staat er veelbelovend.

Diverse vragen van autisten over niet-autisten komen aan bod. Is het mogelijk te leven zonder (voortdurend) na te denken ? Hoe intensief zijn mensen zonder autisme bezig met het verplaatsen in anderen ? Wat ontroert mensen zonder autisme zoal ? Hoe weten mensen zonder autisme waar ze zin in hebben ? Kan je je gemakkelijk aanpassen ? Denken mensen zonder autisme bewust na over de richting van hun leven ? Door wie of wat worden ze beïnvloed ? Is de zin van hun leven beïnvloed door bepaald ideeën of gevoelens ? Kunnen mensen zich afsluiten van storende geluiden en hoe doen ze dit ? Wat er gebeurt er in hun denken als ze sociaal zijn ? Kunnen ze autonoom handelen of houden ze altijd rekening met anderen in hun handelen ?

In hun presentatie over fascinatie door fixatie hebben Steven Degrieck & Peter Vermeulen het over … preoccupaties, fieps, fixaties, … kortom bezigheden die een mens zodanig in beslag nemen dat alles eraan ten onder gaat.

Met zijn uiteenzetting Annders Waarnemen heeft Ben Kuijpers de ietwat ondankbare taak deze lange dag af te sluiten. Hij doet op een enigszins ‘andere’ manier dan de anderen, namelijk door niet stil te blijven staan achter zijn ‘cathedra’ maar heen en weer te lopen. De dubbele n, die verder niet aan bod komt, verwijst vooral naar zijn Stichting Annders.

Zoals steeds, en haast traditioneel, vertrekken we na een volle dag, die uitgelopen is, met een trein in vertraging terug naar huis. Met veel ideeën in ons hoofd, met een gevoel van voldoening en ‘de moeite waard’. En vooral met de vraag wat het volgend jaar zal zijn

Omgekeerd evenredig

Normaal zou ik steeds banger zijn geworden als ik naar school liep omdat ik dat nog nooit had gedaan. Maar ik was bang op twee verschillende manieren. En één manier was dat ik bang was om ver weg te zijn van een plek die ik kende, en de andere manier was dat ik bang was om in de buurt te zijn van waar vader woonde, en ze waren omgekeerd evenredig aan elkaar, zodat de totale angst constant bleef naarmate ik verder van huis kwam en verder van vader. – Mark… Read more Omgekeerd evenredig

Een ongelukkig begin

Ik ben ooit zo ongelukkig geweest een boek te beginnen met het woordje ‘ik’. Onmiddellijk dacht men dat ik, in plaats van te proberen algemene wetmatigheden te ontdekken, mezelf was gaan analyseren. In de individuele en weerzinwekkende zin des woords. – Marcel Proust

Adam

Er was een tijd dat ik me afvroeg waarom er films gemaakt werden met autisme als thema. Net zoals ik me afvroeg waarom iemand zo gek was om een themablog te vullen met teksten over autisme en zijn beleving daarvan. Dat schoot me te binnen toen ik op mijn digitale filmnet onlangs keek naar Adam, een film over een jonge autistische man die plots voor allerlei onverwachte uitdagingen komt te staan. De voortreffelijke weblog van Kirayoshi inspireerde me daartoe, want doorgaans zijn dit soort films amper te vinden. Zeker niet… Read more Adam

Winkelgids autisme

Wie een rondvraag zou doen naar een lijstje van tien activiteiten die mensen, ongeacht wie ze zijn, overdag zoal doen, dan zal ‘winkelen’ daar niet op ontbreken. Het is evident dat niet iedereen op dezelfde manier winkelt. Daarnaast zijn er zoveel verschillende vormen van winkelen. Het ‘shopping-spectrum’ uitvoerig bespreken, met alle sociale, maatschappelijke, financiële en culturele aspecten, zou ongetwijfeld tot een lijvig naslagwerk kunnen leiden. De winkelomgeving Een belangrijk aspect van winkelen is de omgeving waarin dat gebeurt. Naast strategieën rond de prijs, de marketing & identiteit van producten &… Read more Winkelgids autisme

Over het orkest en andere wetenschap

Naar aanleiding van 35 jaar Vlaamse Vereniging Autisme kon ik een interessante workshop volgen rond de themawolk autisme & wetenschap. Concreet ging het om een gedachtewisseling met prof. Roeljan Wiersema, verbonden aan de Universiteit Gent (onderzoeksgroep ontwikkelingsstoornissen) & Ruth Raymaekers (voormalig Universiteit Gent, nu verantwoordelijke communicatie bij de Vlaamse Vereniging Autisme) over wetenschappelijke ontwikkelingen rond autisme vroeger, nu en in de toekomst. Nature/nurture We lezen af en toe wel eens over een spectaculaire ‘wetenschappelijke’ ontwikkeling met betrekking tot autisme. Veel wat daarvan in de populaire pers, zelfs in de zogenaamde… Read more Over het orkest en andere wetenschap

Gepast leven

Mensen bijeen brengen met uiteenlopende ervaringen. Soms hilarisch. Soms troostend. Vaak aangenaam herkenbaar. Af en toe ook flink confronterend. Steeds prikkelend om niet vast te lopen in vanzelfsprekendheden. Dat alles afgewisseld met gezelligheid, hapjes en drankjes. Dat is zowat waar de Vlaamse Vereniging Autisme mij aan doet denken als ik die zaterdag in gedachten door herfstig Gent loop. Op weg naar ’35 jaar VVA’. Op het programma staan een rondetafel over autisme in 2010 gevolgd door een aantal workshops en, voor wiens budget het toestaat, een avondlijk etentje. Een hilarische… Read more Gepast leven

De Normale Kamer

“Dezelfde dag nog dat ze haar familie verlaat, zoeken zij en ik een hotelkamer in de stad. We vinden er een. Zij het in een heel apart hotel. We hebben bij aankomst op een lijstje aan de muur gezien dat het hotel waar we verblijven tien kamers telt. De Kamer van de Boot. De Chinese Kamer. De Moorse Kamer. De Martelkamer. De Kamer van de Lach. De Maagdenkamer. De Dodenkamer. De Koningskamer. De Oerwoudkamer. En tenslotte de Normale Kamer. Het merkwaardigste is dat de Normale Kamer het duurst is. We… Read more De Normale Kamer