Spring naar inhoud

Autistic me

Het zal u wellicht niet opgevallen zijn, maar een zoveelste documentaire over autisme is op het kleine scherm gepasseerd. Op Telefacts, het duidingsprogramma van de Vlaamse omroep VTM. Eerder geruisloos, geen tsunami van ontwaardigde reacties of zo. Geen buitengewoon interessante documentaire, maar toch. Net nog de moeite waard om iets over te schrijven. ‘Autistic me’, een documentaire van de BBC, draait op ’t eerste zicht rond drie jongvolwassenen met autisme die op zoek gaan naar een ‘gewoon leven’. Dat gewoon leven zou dan bestaan uit een lief vinden, gaan werken… Read more Autistic me

Een eigen ruimte

Wat mij het meest dierbaar is, veel meer dan mensen om me heen die van me ‘houden’, is een eigen ruimte. Een ruimte voor mijn eigen spullen. In letterlijke zin. Voor al die ‘rotzooi’ die ik in mijn leven zoal verzamel. Maar ook een ruimte voor mijn eigen ideeën. Figuurlijk bedoeld. Om mijn gedachten te kunnen ordenen. In alle stilte. Zonder het lawaai van buitenstaanders. Overigens mag die laatste groep ruim genomen worden. Een bloedverwantschap of jarenlang verblijf onder hetzelfde dak of gedwongen contact met de maaltijden, hoeft niet automatisch… Read more Een eigen ruimte

Kwaliteit van (autistisch) bestaan

Dit artikel is een samenvatting van de ontmoeting met Robert ‘Bob’ Schalock, een van de belangrijkste voortrekkers van het onderzoek naar hoe we kwaliteit van bestaan kunnen meten. Hij is daarbij vertrokken uit de trend naar de-institutionalisering en self-advocacy. Schalock is ondermeer psycholoog van opleiding.

Het artikel begint met drie veronderstellingen bij kwaliteit van bestaan aan bod: iedereen heeft dezelfde klemtonen in het aanvoelen van een kwaliteitsvol bestaan, mensen willen zoveel mogelijk zelf participeren en mensen hebben een kwaliteitsvoller bestaan als ze in hun lokale samenleving geaccepteerd en volledig opgenomen zijn.

Daarop worden de drie pijlers (denken, ondersteuning en evaluatie) aan bod, en de acht onscheidbare domeinen van kwaliteit van bestaan, die naadloos aansluiten op de artikelen van het VN-verdrag (volgens Schalock). Deze acht domeinen worden in een mindmap samengevat.

Tot slot gaat Schalock verder in op de vraag of vraaggestuurde ondersteuning in een samenleving ooit mogelijk zal zijn. Zelf brei ik er een aansluitend stuk aan met de vraag of mensen met autisme wel een kwaliteit van bestaan hebben of dat het toch vooral overleven blijft.

Vijf stemmen over autisme

Een psychiater Mensen met autisme, en dan meerbepaald mensen met het Syndroom van Asperger, zijn, wat artistieke creativiteit aangaat, harde werkers die doorgaan tot ze hun doel bereikt hebben. Ze nemen genoegen met hun eigen gezelschap en eenzame artistieke bezigheid. Ze richten zich op details in de waarneming met een enorme nieuwsgierigheid en volledige overgave. Ze zoeken naar vernieuwing binnen de kunst, met een ongekende verbeelding in de deelgebieden waarin zij zich gespecialiseerd hebbe. Ze zijn in hun creaties ook veel minder beïnvloed door voorgaande of hedendaagse kunstenaars dan hun… Read more Vijf stemmen over autisme

Help … meerderjarig

Recent verschijnt een interessant artikel van Bieke Lambrechts, medewerkster van Autisme Centraal & tevens moeder, waarin ze het heeft over reacties, emoties en redeneringen van ouders wanneer hun jongere de drempel van volwassenheid overschrijdt. Met de veelzeggende titel ‘Help, mijn kind is volwassen’. Hoewel ik liever had gelezen: ‘mijn kind wordt volwassen’. Maar misschien is dat een ander verhaal. Zwoegen en ploeteren en dan … zijn ze plots volwassen Als moeder van iemand met autisme kent Bieke natuurlijk goed het klappen van de zweep. Ze schrijft dat ouders achttien jaar… Read more Help … meerderjarig

Succesvol compenseren voor beginners

Succesvol zijn op sociaal vlak en vriendschap met voldoening kunnen ontwikkelen, staat tegenwoordig hoog aangeschreven in onze samenleving. Mensen die daar niet in slagen, om welke reden dan ook, hebben de neiging op zichzelf terug te plooien of integendeel de omgeving te willen controleren om de regels in hun voordeel te herschrijven. Hieronder volgt een poging om te beschrijven hoe het anders kan, bewustzijn van beperkingen toch laten samengaan met kwaliteitsvol bestaan. Een tekst geïnspireerd door een Engelstalige publicatie van de Australische psycholoog Tony Attwood. Sociale stress Het is best… Read more Succesvol compenseren voor beginners

Mijnheer Aspie

Volgend verhaal is fictief en gestoeld op ervaringen vanuit eigen professionele ervaring. Mensen die zich erin herkennen, moeten niet denken dat het over hen gaat. In een lange rij mensen die aanschuiven bij mijn kantoor op een niet nader genoemde sociale dienst, is er altijd wel iemand die mijnheer of mevrouw Aspie noemt. We gaan even uit dat het een mijnheer is. Mevrouwen zijn een ander verhaal. Op de dag dat mijnheer Aspie bij me aanklopt, een dag die zowel hij als ik herinneren, stelt hij een volgens mij uiterst… Read more Mijnheer Aspie

Ervaringsuitwisseling

Een verhaal is pas een verhaal als het verteld wordt. Zoals een ervaring pas een meerwaarde heeft voor wie er zich van bewust wordt, het binnen een context ziet, en deze ervaring kan delen, zoekend naar soortgenoten en nieuwe wegen. Om mijn ervaring te delen met een ander, in min of meer openbaarheid, moet ik wel eerst weten wanneer en hoe erover te spreken, het te delen, en het voor te bereiden. Dat is niet evident. Bovendien : een verhaal is pas een verhaal als ik mij ermee kan associëren,… Read more Ervaringsuitwisseling