Spring naar inhoud

Maand: maart 2023

Wat ik zou willen elke dag vaker kunnen doen … autisme en tijdsbesteding

Af en toe krijg ik via het systeem dat deze blog beheert, suggesties, een insteek om iets over te schrijven. Meestal zijn dat vrij oppervlakkige insteken die me weinig inspireren. Of, het tegenovergestelde, het zijn suggesties die me net veel te ver doen afdwalen, en vervolgens eindigt het resultaat in het archief, ergens op een harde schijf die ik dan uit het oog verlies. Wat ik liever zou willen doen, schrijf ik in deze blog.

‘Welke conflicten komen het meest voor tussen autistische koppels?’ … autisme en relaties

Emma, lezeres van deze blog en gezinsbegeleider-in-spé, vraagt me of ik een idee heb welke conflicten het meest voorkomen tussen koppels waarbij er autisme betrokken is, en eventueel autistische koppels. Dat kan ik uiteraard niet veralgemenen, omdat ik geen zicht heb op alle koppels waarbij er autisme betrokken is, laat staan autistische koppels. Trouw aan de opzet van deze blog, benoem ik vanuit mijn eigen ervaring en kennis enkele conflicten benoemen waarvan ik vermoed of al heb ervaren dat ze vaker voorkomen.

‘Wat zeg je als mensen je vragen of je in autisme gelooft?’ … autisme en diagnose

‘Meestal zeg ik niet dat ik autistisch ben, hoewel ik daar zelf niet aan twijfel’, begint Karel, die sinds enkele jaren een autismediagnose heeft’, zijn mail. ‘Ik raak telkens overstuur als ik in zo’n geval een vraag teruggeworpen krijg. Dat gebeurt meer dan ik zou willen. Ik zit daar nadien dan tot weken mee in mijn hoofd. Ik wou dat ik een beetje meer ad rem was, en gewoon iets eruit kon floepen, ook al zou dat tot een ruzie geleid hebben. Onlangs kreeg ik weer zo’n vraag, waarvan ik me afvraag hoe die mensen er toch op komen zoiets aan mij te vragen. ‘Geloof in je autisme’, klonk het toen. Wat kan een mens daar nu voor zinnigs op antwoorden? Weet jij misschien iets?” Ik probeer deze vraag vanuit eigen ervaring en met de nodige nuance te beantwoorden.