Spring naar inhoud

Maand: april 2023

Neokoloniale taal en ideeën beperken: een goed idee? … autisme en benaderingen

Een tip die af en toe terugkomt in artikelen die ik lees over autisme, zowel vanuit het perspectief van autistische mensen als van mensen die betrokken zijn bij autisten als van personen die gestudeerd hebben om met hen om te gaan, is het beperken of vermijden van neokoloniale taal. Aanvankelijk wist ik niet meteen wat daarmee bedoeld werd, en wat er van mij verwacht werd. Daarom schreef ik er dit blogje rond, na er over nagedacht en gelezen te hebben.

Het verhaal van Oom Simon … autisme en avontuur

Af en toe zenden lezers of anderen mij een verhaal toe, van zichzelf of over anderen in hun omgeving die autistisch zijn. Dit keer wordt het verhaal verteld door Sarah en Thomas, over hun onlangs overleden oom Simon, die op latere leeftijd te weten kwam dat hij autistisch was, en tijdens zijn leven vooral reislustig was.

‘Hoe moet het verder?’ … autisme en moeilijke vragen

Vroeg of laat, op een bepaald moment, komt de vraag hoe het verder moet. Ik vind dat een moeilijke vraag. Ik benijd mensen die daar meteen een antwoord op hebben, van ‘ik weet het niet’ tot ‘zo vind ik dat het verder moet’. Ik benijd ook mensen die meteen om meer informatie vragen met ‘hoe bedoel je?’, of die in geen tijd een pasklaar uitgebreid en concreet antwoord weten te verzinnen. Zelf ben ik daar veel minder sterk in. Hoe ik mijn antwoord verzin, beschrijf ik in deze blog op mijn mijn eigen manier.