‘Voor sommige autisten biedt wiskunde een veilige haven’ … autisme en talenten

Foto van Roberto Sorin op Unsplash

Het is een heikel punt dat communicatie niet het sterkste punt is van wiskundigen, en dat er een zekere relatie is tussen wiskundig talent en autisme. Maar het is wel waar. De bekende psycholoog Simon Baron-Cohen heeft er eens een studie aan gewijd. Hij heeft een honderdtal wiskundigen en fysici geïnterviewd en gekeken waar zij zaten op het autistisch spectrum. Hij hanteert een schaal van nul tot vijftig. Mannen scoren gemiddeld iets hoger dan vrouwen en zitten zo rond de achttien. De grens voor autisme ligt bij dertig, daar zaten veel collega’s boven. Bij mij kwam hij op 29 uit. Voor veel mensen is autisme een ernstige handicap, het kan levens ruïneren. Maar voor sommigen biedt de wiskunde een veilige haven. Het is een geordende wereld: iets is waar of niet waar en als je iets bewezen hebt, geldt dat voor de eeuwigheid. Daarnaast geeft autisme, zoals ook Greta Thunberg zegt, een superkracht. Het vermogen om hypergefocust te zijn, analytisch te denken, dat hoort ook bij autisme en dat komt bij wiskundig onderzoek goed van pas.

Marcus du Sautoy, hoogleraar Wiskunde aan de Universiteit van Oxford en auteur van o.a. ‘Wat we niet kunnen weten’, in ‘Wiskunde is een shortcut voor luie mensen’, in Trouw, 22 april 2023