Spring naar inhoud

Tag: autisme

Bijdragen over autisme, in combinatie met de subcategorieën

Autisme als contextblindheid – Peter Vermeulen

In Autisme als contextblindheid gaat Peter Vermeulen op zoek naar de betekenis van de context voor mensen met autisme.

In acht hoofdstukken ontleedt Vermeulen context haast op een autistische manier en bespreekt de context in het brein, in waarneming, in sociaal contact, in communicatie en in kennis. Hij rondt af met de theorie en als afsluiter de praktijk.

Interessante topics die aan bod komen zijn onder meer : waar begint en eindigt de context ? wat is veranderingsblindheid ? hoe zit het met de context en spiegelneuronen ? waarom geeft contextblindheid een andere kijk op de wereld ? hoe zit het met context en sociaal aangepast gedrag en sociaal probleemoplossend vermogen ? waarom begrijpen mensen met autisme abstracte woorden eigenlijk even goed als concrete woorden als er geen context is ? Zijn autisten detaildenkers ? Is contextgevoeligheid aan te leren ? Wat bedoelen we met braille voor contextblindheid ? En ten slotte komt uiteraard nood van een autismevriendelijke omgeving aan bod.

Ondanks de mogelijke kritiek op dit boek, zoals wat te moeilijk geschreven en toch wel behoorlijk lijvig, biedt het, in elk in mijn ervaring, een interessante invalshoek om na te denken over contextblindheid, en verwoordt het met grote onderscheiding wat ik ervaar in het dagelijks leven. Een aanrader voor wie tijd en energie heeft dus.

Hulpgids Aspergersyndroom

De Hulpgids Aspergersyndroom gaat, ondanks de titel, niet zozeer over het Aspergersyndroom. De titel heeft wellicht vooral ermee te maken dat er al een ‘hulpgids autisme’ bestond, en sommige mensen autisme nog altijd associëren met beperkte zelfredzaamheid & verstandelijke beperkingen.

Tony Attwood gaat in vijftien hoofdstukken in op recente inzichten in diverse aspecten van het autismespectrum, met een duidelijke opmaak, praktische tips en rijkelijk gebruik van voorbeelden van deskundigen en ervaringsdeskundigen.

De ‘hulpgids’ probeert bij te dragen tot meer begrip waarom mensen uit het spectrum, met de spot op degenen met de uiting ‘Aspergersyndroom’, anders zijn dan anderen en zij zich niet langer moedeloos of afgewezen hoeven te voelen In dit verslag worden de hoofdstukken kort besproken met voorbeelden van in het boek.

Syndroom van Nightingale

Het Syndroom van Nightingale gaat over de overijverige misplaatste barmhartigheid de andere tegen diens wil en dank te helpen en kwetsbaarheid te misbruiken.

Om de hoek van elke goed bedoelde hulp schuilt altijd het hulpverlenerssyndroom, soms het syndroom van nightingale of de ziekte van Florence Nightingale genoemd. De vrees ten prooi te vallen aan de beruchte furor sanandi.

Dat ongebreidelijke verlangen de ander beter te willen maken. Die overijverigheid vanuit dat onvermogen om de eigen onmacht en de eigen beperkingen te erkennen. Mensen die dusdanig graag willen helpen dat de geholpene van de weeromstuit minder af is dan zonder hulp, door het pure feit dat deze afhankelijk geworden is van de hulp.

Iemands leven mag er dan nog volledig anders uit zien, ongeordend, onhygïenisch, ongelukkig. Maar het hoeft niet zo te zijn. Schijn kan bedriegen. Ken dus je grenzen als je denkt te moeten helpen. Ga niet in op de maatschappelijke druk en de roep om helden.

Vooraleer veronderstellingen te maken en conclusies te trekken, is het goed te luisteren. Leer eerst luisteren en zwijgen vooraleer de rol van facilitator of redder te ambiëren.

De onzichtbare drempel

Wanneer ik aankom in de oude spoorwegkathedraal Antwerpen Centraal, overweldigt alles weer als nooit te voren. Studenten fotografie zijn op zoek naar vergane glorie. Toeristen proberen die paar laatste momenten van hun reis vast te leggen. Ook mijn herinneringen aan vroeger komen op. Toen ik als kind hier aankwam om mijn familie te bezoeken. Of, iets minder lang geleden, betraand afscheid nam van mijn eerste lief, een Antwerpse schone. Op weg naar een happening Nu ben ik op weg naar een ‘happening’. Een ‘screening’ van de gebruiksvriendelijkheid van ‘De Statie’.… Read more De onzichtbare drempel

Medicatie en autisme door een ervaringsdeskundige bekeken

In de reeks vertalingen van buitenlandse autistische (ervarings)deskundigen : de Australische Donna Williams, over medicatie. Eerst en vooral ervaren heel wat hoogfunctionerende autistische mensen hun beperkingen op een positieve manier. Ze zien zichzelf niet als ‘slachtoffers’ van hun autisme. Autisme behoeft geen ‘behandeling’, wanneer de persoon niet lijdt aan het autisme of aan de beperkingen die uit het autisme voortvloeien. Sommige mensen lijden aan hun onwetendheid of de beperking binnen de niet-autistische maatschappij een plaatsje te vinden. Andere mensen lijden werkelijk aan wat aan de basis van hun autisme ligt.… Read more Medicatie en autisme door een ervaringsdeskundige bekeken