Spring naar inhoud

Tag: talenten

Oplossingsgericht begeleiden

Oplossingsgericht begeleiden is het verslag van een voordracht van Els Mattelin, oplossingsgericht psychotherapeute vanuit autisme bij vzw Dynamiek over psychologische begeleiding. Deze avond ging door bij een plaatselijke Pass-groep en is mee gerealiseerd met steun van de Vlaamse Vereniging Autisme.

Els Mattelin heeft het onder andere over het verschil tussen de eerste -, tweede – en derdelijnshulpverlening. Waar psychologische begeleiding zich situeert binnen deze ‘echelons’ (niveau’s).

Zij geeft uitleg over de 3 G’s (Gedrag, Gedachten en Gevoelens) en over het kiezen tussen de 3 P’s (Psychiater, Psycholoog, Psychotherapeut). Of een therapeut al dan niet gespecialiseerd moet zijn in autisme, komt ook aan bod.

Verder gaat de voordracht over hoe vertrouwen ontstaat tussen therapeut en cliënt. Wat mogelijks kan helpen voor iemand met autisme. Wat oplossingsgerichte therapie inhoudt.

Tot slot komen de twee belangrijkste principes binnen Dynamiek, het centrum waar zij werkt, aan bod.