Spring naar inhoud

Tag: talenten

‘Wie goed weet te vallen, kan ook beter opstaan’

Het is druk als ik bij David aankom. Druk bij zichzelf, en druk in mijn hoofd. Hij woont immers nogal afgelegen en ik heb lang moeten rijden en zoeken. Zelfs met een goede gps. Ver weg van alle drukte om zelf druk te mogen zijn, zegt hij zelf. ‘Als het goed is, rond ik dit nog even af. De voorbereiding voor ons gesprek ligt op tafel’ roept hij als ik in zijn atelier kom. Voor mij is dat prima. Ik probeer alvast wat te acclimatiseren. Een voortdurende heruitvinding Die voorbereiding… Read more ‘Wie goed weet te vallen, kan ook beter opstaan’

Ervaring die in beweging zet

In Ervaringsuitwisseling die in beweging zet wordt Cis Schiltmans, actief in de Vlaamse Vereniging Autisme, geïnterviewd rond initiatieven binnen de VVA om ervaringen te delen. Het interview kadert in een bundel rond ervaringsdeskundigheid van personen met een handicap uitgegeven door Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een Handicap (GRIP vzw). Ervaringsdeskundigheid, een ruim begrip Om te beginnen wordt ervaringsdeskundigheid zeer ruim opgevat binnen de VVA. Het is een heel persoonlijke deskundigheid, die heel divers is en dus niet zomaar te enten op een ander mens. Ervaringsdeskundigheid reikt van het aanvoelen… Read more Ervaring die in beweging zet

Oplossingsgericht begeleiden

Oplossingsgericht begeleiden is het verslag van een voordracht van Els Mattelin, oplossingsgericht psychotherapeute vanuit autisme bij vzw Dynamiek over psychologische begeleiding. Deze avond ging door bij een plaatselijke Pass-groep en is mee gerealiseerd met steun van de Vlaamse Vereniging Autisme.

Els Mattelin heeft het onder andere over het verschil tussen de eerste -, tweede – en derdelijnshulpverlening. Waar psychologische begeleiding zich situeert binnen deze ‘echelons’ (niveau’s).

Zij geeft uitleg over de 3 G’s (Gedrag, Gedachten en Gevoelens) en over het kiezen tussen de 3 P’s (Psychiater, Psycholoog, Psychotherapeut). Of een therapeut al dan niet gespecialiseerd moet zijn in autisme, komt ook aan bod.

Verder gaat de voordracht over hoe vertrouwen ontstaat tussen therapeut en cliënt. Wat mogelijks kan helpen voor iemand met autisme. Wat oplossingsgerichte therapie inhoudt.

Tot slot komen de twee belangrijkste principes binnen Dynamiek, het centrum waar zij werkt, aan bod.