Spring naar inhoud

Hoogwaardig gelijkmatig

Zonder twijfel hebben mensen met autisme, om het even welke plaats ze innemen in het spectrum, heel wat mogelijkheden. Even weinig twijfel is er echter over de beperkingen en de inspanningen voor mensen met autisme en hun omgeving. Wie nadenkt over positieve beeldvorming en toch niet wil voorbijgaan aan die laatste twee aspecten raakt daar soms wat mee in de knoop. Om te beginnen is er natuurlijk de terminologie. Het is soms triestig om te zien hoe buitenstaanders en ‘opiniemakers’ nog vaak spreken over ‘autisten’ alsof het mensen met een… Read more Hoogwaardig gelijkmatig

Persoonlijke gevoelens

“Ik geloof niet in persoonlijke gevoelens. Omdat wat omschreven wordt als persoonlijke gevoelens … de meeste universele gevoelens zijn. Bijvoorbeeld de liefde van een ouder voor een kind. Ik zeg maar wat. Gevoelens die enkel één mens zou hebben … die zijn per definitie onbegrijpelijk. Als het dan nog over een heel beperkte groep gaat, noemen we dat een psychiatrische stoornis.” Hugo Matthysen, master in de filosofie en dichter-schrijver, in een interview op Klara op 23 januari 2009

Hulpgids Aspergersyndroom

In de Hulpgids Aspergersyndroom gaat Tony Attwood, Australisch psycholoog en Aspergerkenner, in vijftien hoofdstukken in op recente inzichten in diverse aspecten van het autismespectrum, met een duidelijke opmaak, praktische tips en rijkelijk gebruik van voorbeelden van deskundigen en ervaringsdeskundigen.

Echte vrienden

Het is zeldzaam dat ik van eenzelfde verhaal of auteur een boek, een toneelstuk en een film ga bekijken, en dan nog in het Nederlands. Maar ‘Niets is alles wat hij zei’, ‘Niets‘ en ‘Ben X‘ zijn dan ook meer dan de moeite waard. Het is ook mijn vierde film over autisme die ik zie, na Rainman, Mozart & the Whale en Snowcake. Ben X vertelt het verhaal van een jongen die door zijn autisme op een ander tempo leeft dan de wereld om hem heen, en onder meer daardoor… Read more Echte vrienden

Autistic me

Het zal u wellicht niet opgevallen zijn, maar een zoveelste documentaire over autisme is op het kleine scherm gepasseerd. Op Telefacts, het duidingsprogramma van de Vlaamse omroep VTM. Eerder geruisloos, geen tsunami van ontwaardigde reacties of zo. Geen buitengewoon interessante documentaire, maar toch. Net nog de moeite waard om iets over te schrijven. ‘Autistic me’, een documentaire van de BBC, draait op ’t eerste zicht rond drie jongvolwassenen met autisme die op zoek gaan naar een ‘gewoon leven’. Dat gewoon leven zou dan bestaan uit een lief vinden, gaan werken… Read more Autistic me

Een eigen ruimte

Wat mij het meest dierbaar is, veel meer dan mensen om me heen die van me ‘houden’, is een eigen ruimte. Een ruimte voor mijn eigen spullen. In letterlijke zin. Voor al die ‘rotzooi’ die ik in mijn leven zoal verzamel. Maar ook een ruimte voor mijn eigen ideeën. Figuurlijk bedoeld. Om mijn gedachten te kunnen ordenen. In alle stilte. Zonder het lawaai van buitenstaanders. Overigens mag die laatste groep ruim genomen worden. Een bloedverwantschap of jarenlang verblijf onder hetzelfde dak of gedwongen contact met de maaltijden, hoeft niet automatisch… Read more Een eigen ruimte

Kwaliteit van (autistisch) bestaan

Dit artikel is een samenvatting van de ontmoeting met Robert ‘Bob’ Schalock, een van de belangrijkste voortrekkers van het onderzoek naar hoe we kwaliteit van bestaan kunnen meten. Hij is daarbij vertrokken uit de trend naar de-institutionalisering en self-advocacy. Schalock is ondermeer psycholoog van opleiding.

Het artikel begint met drie veronderstellingen bij kwaliteit van bestaan aan bod: iedereen heeft dezelfde klemtonen in het aanvoelen van een kwaliteitsvol bestaan, mensen willen zoveel mogelijk zelf participeren en mensen hebben een kwaliteitsvoller bestaan als ze in hun lokale samenleving geaccepteerd en volledig opgenomen zijn.

Daarop worden de drie pijlers (denken, ondersteuning en evaluatie) aan bod, en de acht onscheidbare domeinen van kwaliteit van bestaan, die naadloos aansluiten op de artikelen van het VN-verdrag (volgens Schalock). Deze acht domeinen worden in een mindmap samengevat.

Tot slot gaat Schalock verder in op de vraag of vraaggestuurde ondersteuning in een samenleving ooit mogelijk zal zijn. Zelf brei ik er een aansluitend stuk aan met de vraag of mensen met autisme wel een kwaliteit van bestaan hebben of dat het toch vooral overleven blijft.