‘Onduidelijkheid is de kern van alle problemen van mijn autisme’ … autisme en structuur

Hierbij wil ik laten weten dat ik erachter ben gekomen wat het kernthema rondom de problematiek van mijn autisme is, namelijk onduidelijkheid. Dit is de oorzaak van bijna alle problemen die ik ondervind. Vandaar de behoefte aan voorspelbaarheid en structuur. Zo ook de ondersteuning door en van mensen die duidelijk zijn in hun communicatie en dingen in hun context plaatsen zodat de betekenis weer duidelijk is en kloppend. Omdat de wereld voor mij vaak niet te begrijpen is (onduidelijk is) heb ik behoefte aan veiligheid, structuur, zekerheid, voorspelbaarheid et cetera. Zodra de wereld duidelijk is, kan ik weer goed functioneren.

Josine Bouwmans, vrouw met autisme en adhd, in Autisme en ADHD in één persoon: kenmerken en ervaringen in de ritssluiting van twee stoornissen van Josine Bouwmans, Ina Allagonda van Berckelaer-Onnes en Sander Begeer (Lannoo Campus, 2016)

2 Comments »

 1. SYSTEMATISCHE DISCRIMINATIE ,DOEL VAN HELPENDE HULP VOORBIJ ,ECONOMIE WINT
  Een autist maakt maar krijgt ook extra veel meer warboel dus heeft meer te ordenen…

  Het is niet zo dat je eerst perfect moet zijn voordat je de diagnose krijgt, dus vaak weerhoudt het geloof in de angsten( die meer realiteit bezorgen om vooruitgang te boeken) dan zou de diagnose hulpmiddelen moeten vergoeden en zorg voor autisme creert. vaak een deterministische omgang met de client, de autist is genetisch anders bestempeld als genetisch minder funtioneel(neerbuigende effect van diagnostiek). Het is mensenrechten schending als je tegen je wil een diagnose krijgt, tenzei je het zoekt of wilt en gelooft in de ”religie/geloofsovertuiging” van het autistische bestaan ASS.
  Ook moet je hulp willen uit de hoek psychiatry en ggz, die je zelfregie ondermijnen en mensenrechten schenden om je zo verder te helpen i.p.v. te genezen tot en met autonoom zijn/regie nemen werken vanuit visie die vooral door psychiatryche angsten gecreerd worden door patient n.a.v. interventies en dwang.
  Discriminatie oftewel zelf discriminatie , is de therapie die nu vaak geboden word., reflecteren op jezelf met het nieuwe beeld dat je autistisch bent. Dus zo iemand creert zelf het ideale beeld van autisme voor psychologie .i.p.v. dat het enkel een label of verzekerings code is zodat behandeling vergoed kan worden zoals voor biologische-aandoeningen, is autisme meer religie en placebo effect. duidelijkheid is het vermogen van tijd en dementies . je creert zodat je vanuit zelfvertrouwen kunt denken. Probleem van Autisme is dat men oneindig en meer dan de helft aan zichelf zal moeten denken/twijfelen en daarmee is het een illusie die zelf gemaakt word of zoeken van het autisme zodat het steeds meer vorm krijgt in je levensbeschouwing en fundament van geloof word. geconditioneert zijn in de overtuiging van autisme en het leren gebruiken als iets waar je mee moet omgaan in jezelf, lijkt op dat iemand met autisme onderdoet voor sociaal bestaan door eigen genen ipv de omgeving(meer kennis moet hebben van ”autsime”, te weinig rekening houdt zoals een autisme dat met zichzelf doet, of autist moet beslissen geen sociale bezigheden te hebben en ontwikkeling ergens anders te moeten vinden doordat mensen discrimineren er kansen blijven liggen) Autisme zou de verzekeringscode moeten zijn die mogelijk maakt wat persoonlijk per persoon nodig is , er zijn vele soorten angsten bedacht die systematisch samen hang vertonen d.m.v. wettelijke verantwoordelijkheden en maatschappelijke functioneren, personen ondervinden problemen en zoeken naar oplossingen zullen het moeten doen met wat er is, vaak onvoldoende aansluiting bij de persoon dus te-weinig baten. Vanuit de Mensenrechten worden vele rechten, je vrijheid beperkt dmv de pseudowetenschappelijke diagnose ASS , normale mensen hebben geen recht op hulp omdat ze geen vervelende( stigma) diagnose meedragen in het leven, beoordeeld door protocollen en ge-labelt naar je kúnnen. iedereen zonder label zou meer vrijheid ervaren dan mensen met ASS diagnose die ondersteuning zoeken in dagelijkse taken, doordat beperkingen afhankelijkheid creert. wel kan de illusie dat autisme meer mogelijkheden creect omdat je op meer plekken komt voor verwarring zorgen bij onervaren of weinig-empathische personen.
  vanuit je erkenning en zelfinzicht vaak problemen onstaan door Comorbiditeit (geen aansluiting vinden) niet samen word gevat maar los behandelt wordt (is het tegelijkertijd voorkomen van twee of meer aandoeningen of stoornisen bij één persoon. (Vaak komt hierbij ook sociale en/of maatschappelijke problematiek.) Autisme gaat vaak gepaard met ADHD, depressie of angststoornissen.).
  Probleem : zorg aanbod tekort, mensenrechtenschending is geestelijke mishandeling omdat de wet je het recht p behandeling biedt maar niet bestaat dus de overheid in gebreken is en zo doende de comorbiditeit instand houdt, maar de multidisciplinaire aanpak ontbreek en aantoonbaar op grond van beperkingen en gemis in ondersteuning die mensenrechten getoetst zijn zodat Discriminatie niet voortkomt uit ASS diagnose, evenals sgizofrenie dementie etc onvervulde-afhankelijkheid is
  het blijkt dat de kans 8 keer groter is met autisme drugs middelen misbruikt te plegen door het gevoel (onbewust) tekort gedaan te worden, aan de ene kant kan de hele wereld zien dat je hulp en ondersteuning nodig hebt en dat maakt je kwetsbaar.
  Van de andere kant kun je onvoldoende hulp krijgen om financiën verslaving voeding woning scholing gezondheid netwerk, je autonomie( wat je zelf doet) moet creeren als het mist. Wetenschappelijk onderzoek per autist om te kijken naar welke ondersteuning lijdt tot zelfstandigheid bestaat niet het is, beoordelingswerk gelimiteerd tot het inlevingsvermogen van je omgeving dus, beperkt je inlevingsvermogen op den duur omdat je niet verder ontwikkelt maar dezelfde rituelen blijft herhalen of
  vrijheid op eigen geloof heb je na je diagnose niet omdat de regeltjes je minder mens maken, autisme de perfecte sluipende vriend van je angsten is die door autisme juist groeien en sterker worden en een stukje eigenwaarden opslokken.
  ook is fraude in d zorg een grote kwestie omdat er een grote diversiteit aan diagnsotiek mogelijk is het onderdiagnostiek de wortel van het probleem is omdat het jaren duurt maar een instelling vaak maar minder dan 1 a 2 jaar heeft voor patient verder gaat, desalnietemin omdat problemen verergeren of problemen beter gedefinieerd worden, het probleem ligt in de traagheid van probleem herkenning. diagnostiek duurt veel te lang en is daardoor en daarmee schadelijk voor patient.
  probleem onderdiagnostiek kan alleen door het veroorzaken van meer problemen zoals het intrekken van mensenrechten ,dwang drang en afzondering waardoor ook kosten beheersbaarder worden en totale observatie nodig is voor objectieve beoordeling. Na de juiste diagnose stelling kan de , ontwikkeling voor behandelingen starten maar door ontwikkelingstijd een te-grote wachttijd ontstaat in relatie tot de hulpbehoefte naar de behandeling, geen nut heeft in het korte behandeltraject.
  hulpaanbod moet afgestemd zijn op de patient icm beperkingen anders zal een patient vertrouwen in de behandelaar moeten hebben en zijn autonome beslissing moeten accepteren.
  zelfmoordenaar verliest in de zwakte maar krijgt meer ruimte daarvoor hopelijk verbetert hij ooit….

  niet af niet perfect maar staan wel belangrijke mensenrechten schendingen en mindcontroll beginselen in

  Like

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.