‘Wat vormt voor jou dagelijks de grootste uitdaging?’ … autisme en uitdagingen

Petra, opvoedster in een voorziening voor mensen met autisme, stelt me de vraag wat voor mij dagelijks de grootste uitdaging vormt.

Een goed evenwicht vinden tussen aanpassen en mezelf blijven, denk ik. Daarnaast zijn er ook nog veel praktische uitdagingen, vanuit belemmeringen door fysieke beperkingen en autisme. Op sommige dagen is een belangrijke uitdaging aan de slag gaan, beginnen met de dag, en niet blijven zitten of liggen.

Andere grote dagelijkse uitdagingen zijn ook het onderhouden van sociale interacties en het uiten van hun gedachten en gevoelens op een manier die voor anderen begrijpelijk is, omgaan met de dagelijks overweldigende hoeveelheid aan geluiden, geuren, aanrakingen en visuele prikkels, en tot slot voldoende rust en regelmaat te vinden.

Meer filosofisch zou ik ook kunnen antwoorden dat ‘zin geven aan de dag’ een grote uitdaging is, of ‘er op het goede moment zijn voor anderen’.