20 van de vaakst gebruikte uitspraken rond autisme … autisme en beeldvorming

 1. Autistische volwassenen hebben recht op respect en acceptatie zoals ze zijn, zonder te worden gedwongen om te voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij
 2. Als je één autistische persoon hebt ontmoet, heb je één autistische persoon ontmoet. Elk individu is anders, en dat moet worden gerespecteerd.
 1. Je kiest niet voor autisme, wel voor acceptatie van autisme en mensen met autisme.
 2. Autisme is een overschot aan empathie, vermengd met moeilijkheden in communicatie en sociale interactie.
 3. “Mensen met autisme hebben moeite met sociale communicatie, niet omdat ze niet willen communiceren, maar omdat ze moeite hebben met het begrijpen van sociale (niet-verbale) signalen.”
 4. “Autisme is een neurobiologische variatie die net zo normaal en waardevol is als elke andere variatie.”
 1. Autisme… biedt een kans om de wereld vanuit een ander perspectief te zien, wat vaak leidt tot nieuwe ideeën en ontdekkingen.
 2. De diagnose autisme zegt alleen maar dat iemand anders denkt. De diagnose zegt hoegenaamd niets over zorg en ondersteuningsbehoeften.
 3. Je moet autisme niet behandelen, maar de negatieve gevolgen ervan aanpakken: de last van het autisme verminderen.
 4. Iemand met autisme straffen als die persoon niet de link ziet met zijn gedrag is geen straf maar terreur.
 5. De sterkte van ervaringsverhalen van autistische mensen is tegelijkertijd ook hun zwakte: het autisme kleurt bij iedereen anders, omdat elke persoon meer is dan zijn of haar autisme.
 6. De samenleving moet meer doen om inclusie en acceptatie te bevorderen voor mensen met autisme, inclusief het bieden van autismevriendelijke omgevingen en ondersteuning voor diverse noden.
 7. Mensen met autisme zijn individuen. We zijn lang niet allemaal wiskundig genie, we houden niet allemaal van treinen. Zelf ben ik hopeloos met technologie en verkies ik schilderen. Er is niet zoiets als ‘typisch autistisch’. Wat we allemaal wel willen is gerespecteerd en gewaardeerd worden.
 1. Het is bekend dat autistische mannen nauwelijks interesse hebben in romantiek en autistische vrouwen moeilijkheden hebben met hun seksualiteitsbeleving, net zoals het bekend is dat beiden daar zich te weinig bewust van zijn.
 2. Autistische mensen hebben superkrachten, zoals een buitengewoon goed geheugen, een intens inlevingsvermogen in dieren en dingen en verbluffende wiskundige en creatieve vaardigheden
 3. Het is belangrijk om zoveel mogelijk verschillende autistische mensen zelf te betrekken bij discussies over autisme, in plaats van alleen te vertrouwen op de percepties van niet-autistische experts.
 1. Autisten zijn helaas vaak het slachtoffer van een traumatisch gebrek aan liefde en affectie maar kunnen geholpen worden met intensieve therapie om het zelfbeeld en zelfvertrouwen te herstellen. Bij sommigen leidt dit tot een sociale angst, bij anderen tot obsessieve drang tot structuur. Helaas mag dit deze psychogene invloed tegenwoordig nauwelijks meer vermeld worden.
 2. Als ik mezelf mocht ‘genezen’ van autisme, zou ik dat niet willen. Want dan zou ik niet meer zijn of weten wie ik ben.
 3. Autisme-onderzoek is belangrijk omdat het ons helpt om de diversiteit en complexiteit van de menselijke geest beter te begrijpen en onze samenleving te verrijken.
 4. De verschijningsvormen van autisme zijn uitermate divers. Wie autisme goed kent, kijkt echter verder dan het gedrag en ziet de denkstijl die alle mensen met autisme delen, ongeacht hun diversiteit in hun gedrag.