‘Wat bedoel je?’ … autisme en moeilijke vragen

Foto van Gaurav Kumar op Unsplash

Als iemand vraagt ‘wat bedoel je?’, dan vraagt die persoon eigenlijk om meer uitleg of verduidelijking over iets wat je gezegd hebt. Het kan zijn dat de ander niet helemaal begrijpt wat je bedoelt of dat er onduidelijkheid is ontstaan. Door meer uitleg te geven, kan je ervoor zorgen dat de ander het beter begrijpt en dat er geen misverstanden ontstaan.

De meeste mensen lijken meestal wel te weten wat ze moeten antwoorden op de vraag naar wat ze bedoelen. Ze gebruiken daarvoor onder andere metaforen, beeldspraak, voorbeelden, analogieën, … of vragen naar wat de ander denkt. Als ik die vraag krijg, vind het vaak moeilijk te begrijpen wat die persoon precies verwacht. Afhankelijk van de context, en van hoe wakker mijn geest is op dat moment, slaag ik er niet altijd even goed in te ontcijferen welk signaal de ander wil geven met zijn of haar vraag.

Als ik de vraag krijg naar wat ik bedoel, probeer ik om te beginnen niet in de war te geraken door die vraag. Dat zeg ik dan ook vaak, namelijk dat ik de vraag niet goed begrijp. Een tweede reactie is de vraag terug te spelen. Ik vind die vraag namelijk erg onduidelijk en vraag daarom op de vraagsteller op een andere manier kan vragen wat hij of zij verwacht van mij. Het zou kunnen dat de ander wil dat ik mijn uitleg herhaal, mijn boodschap niet begrijpt, graag een voorbeeld wil om mijn boodschap te verduidelijken, specifieke details wil horen, de boodschap in een eenvoudiger taal uitgelegd wil, meer tijd nodig heeft om te begrijpen wat ik zonet heb gezegd, of graag wil nalezen wat ik heb verteld.

Als iemand vraagt wat ik bedoel, kan het gebeuren dat ik deze mogelijkheden aanhaal en overloop, met de vraag of h/zij mij kan aangeven wat h/zij graag wil weten. Het kan natuurlijk ook zijn dat de vraagsteller het daarna nog niet begrijpt, en steeds maar weer herhaalt wat ik bedoel. In dat geval probeer ik er een derde persoon, die dichter staat bij de vraagsteller, bij te halen die wel diens taal verstaat. Of, in allerlaatste instantie, probeer ik er met een smoesje vanonder te muizen. Al weet ik zeker dat heel wat mensen met autisme hun eigen specifieke benadering hebben of andere strategieën gebruiken, al naargelang de context waarin ze die vraag krijgen.