De 30 informatieve boeken van deskundigen over autisme tussen 2014 en 2017

 1. Mijn kind heeft autisme: gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners / Peter Vermeulen en Steven Degrieck (Lannoo, 2015)
  Mijn kind heeft autisme / Peter Vermeulen & Steven Degrieck

  In dit basisboek over autisme proberen de auteurs — allebei werkzaam bij Autisme Centraal — een antwoord te geven op de meest voorkomende vragen over autisme, vanuit kinderen maar ook van toepassing voor volwassenen : Wat is autisme? Hoe vaak komt het voor? Hoe wordt de diagnose gesteld? Wat zijn de oorzaken? Hoe denkt mijn kind? Welke behandeling is de beste? Hoe communiceer ik met mijn kind? Hoe help ik het om beter te communiceren? Hoe help ik mijn kind zijn vrije tijd op te vullen? Hoe ga ik om met uitdagend of moeilijk gedrag?
  Andere boeken van Peter Vermeulen (vanaf 2014): Autisme is niet blauw, smurfen wel: politiek incorrecte verhalen over autisme (Pelckmans Pro, 2017), Ik ben speciaal 2: werkboek psycho-educatie voor mensen met autisme (Epo, 2015) en Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs, samen met Annemie Mertens en Kobe Vanroy (Epo, 2014). Een voorproefje kan u hier lezen.

 2. Autisme en tijdsbesef / Steven Degrieck (Lannoo Campus, 2016)


  Aan de hand van een tienstappenplan legt auteur Steven Degrieck uit waarom tijd voor iedereen cruciaal is, en hoe we helder kunnen communiceren met mensen die problemen hebben om tijd inzichtelijk te krijgen in hun leven. Het boek kan ook gebruikt worden voor mensen die geen of een moeilijk tijdsbesef hebben. Onder andere besproken op Sociaal.net. Een voorproefje kan u hier lezen.  In 2017 verscheen van Steven Degrieck (samen met Ina van Berckelaer-Onnes en Miriam Hufen) ook Autisme en zintuiglijke problemen bij Boom Uitgevers.

 3. Autisme: verklaringen van het raadsel / Uta Frith (EPO, 2015)


  Uta Frith beschrijft sleutelgegevens voor een verklaring voor autisme: het gebrek aan vaardigheid om gedachten en gevoelens te(h)erkennen (‘theory of mind’)en het gebrek aan vaardigheid om stukken informatie te integreren tot coherente gehelen (‘centrale coherentie’). Uta Frith brengt in dit boek niet alleen een literatuurstudie maar illustreert de resultaten van soms erg technische studies met herkenbare anekdotes en voorbeelden uit de praktijk. In dit opzicht is het boek is niet alleen interessant voor wetenschappers maar ook voor ouders en zorgverleners.. Het boek is het lezen zeker waard voor wie meer wil weten over de neurologische kant van autisme.

 4. Autisme en eetproblemen / Thomas Fondelli (Lannoo Campus, 2014)


  Dit boek van psycholoog Thomas Fondelli richt zich, na enige theorie, op aanpakken en praktische hulp bij het omgaan en in de begeleiding van vooral kinderen met autisme die het moeilijk hebben met eten. Hen helpen met eetgedrag vergt een lange termijn waarbij hulp van anderen gewenst is, elk stapje een overwinning is, en men niet moet uitgaan van de eigen idealen en controle.  Voor meer over de auteur en eetproblemen, zie het verslag over ‘autisme en eten’ op deze blog.

 5. Autismespectrumstoornis: alles op een rijtje / Herbert Roeyers (Acco, 2014)

  Autismespectrumstoornis alles op een rijtje
  Dit boek is een poging om wat orde te scheppen en de huidige wetenschappelijke kennis over autisme en autismespectrumstoornis op een rijtje te zetten en te vertalen naar een breder publiek. De auteur gaat ook in op veelgestelde vragen als: komt autismespectrumstoornis almaar vaker voor? Wat is het verschil tussen autisme en het syndroom van Asperger? Wat weten we over de oorzaak van autismespectrumstoornis? Het boek richt zich in eerste instantie naar professionelen en studenten die meer willen weten over autismespectrumstoornis, maar ook ouders en andere geïnteresseerden vinden er hun gading in.

 6. Pubergids autisme / Caroline van der Velde (Nieuwezijds, 2015)

  Pubergids autisme
  Het uitgangspunt van dit handboek: het helpen bij het vinden van antwoorden op de grote en kleine vragen van het puberleven met autisme en het geven van vele praktische tips. Ingegaan wordt bijvoorbeeld op veranderingen van lichaam en geest, orde scheppen, hoe leer je leren, intimiteit, hoe maak en behoud je vrienden en zelfstandigheid.  Een voorproefje kan u hier lezen.

 7. Autisme de vele gezichten van een stoornis / John Donvan en Caren Zucker (Atlas Contact, 2016)

  de vele gezichten van een stoornis
  Aan de hand van persoonlijke ervaringen van kinderen en volwassenen met autisme, van deskundigen, maar ook van ouders die naar behandelwijzen voor hun kinderen zoeken, vertellen John Donvan en Caren Zucker het verhaal van autisme. Een recensie kan u onder andere lezen in de Volkskrant, op Medisch Contact en Autipassend Onderwijs. Een voorproefje kan u hier lezen. Het boek, uit het Engels vertaald, heeft tevens een Engelstalige website.

 8. Gewoon uniek / Barry Prizant (Hogrefe, 2016)

  Gewoon uniek een andere kijk op autisme
  ‘Gewoon uniek’ is een pleidooi  voor het belang van goede persoonlijke aandacht voor de ontwikkeling van mensen met autisme. Daarbij staan aansprekende gevalsbeschrijvingen centraal dat het belangrijk het is om naar de persoon te kijken en met in plaats over deze te communiceren en dat ouders daarbij vertrouwen op eigen intuïties.  Een voorproefje kan u hier lezen. De auteur heeft een eigen Engelstalige website.

 9. Leren met autisme / Kobe Vanroy (EPO, 2015)

  Leren met autisme
  Dit boek wilt verder kijken dan gedrag. Aan de hand van de AutismeCentraalMethodiek worden heel wat uitspraken met een andere, inspirerende blik bekeken. Wat is de mogelijke oorzaak van moeilijkheden en vooral, hoe kunnen we ze autismevriendelijk en efficiënt aanpakken? Elk probleem wordt verhelderd vanuit autistisch denken en krijgt een concrete aanpakstrategie op dubbelspoor waarin er plaats is voor zowel omgevingsaanpassingen als vaardigheden leren. Een voorproefje kan u hier lezen.

 10. Mindfulness bij volwassenen met autisme / Annelies Spek (Hogrefe,  2014)

  Mindfulness bij volwassenen met autisme
  Na een heldere uiteenzetting van mindfulness wordt in dit boek per hoofdstuk steeds een meditatieoefening besproken. Aan bod komen onder andere ademhalings-, luister-, gedachten-, lichaams- en bewegingsmeditaties. Meer informatie kan u vinden op de website die bij het boek hoort: Mindfulness bij volwassenen met autisme. Een voorproefje kan u hier lezen. De recensie in het tijdschrift Autisme Centraal kan u hier lezen. Ook in het tijdschrift Engagement verscheen een recensie die hier beschikbaar is.
  Een ander boek van Annelies Spek dat is verschenen in 2014 is Autismespectrumstoornissen bij volwassenen: een praktische gids … (Hogrefe, 2014)

 11. Het autistische brein: voorbij het spectrumdenken / Temple Grandin (Nieuwezijds, 2014)

  Het autistische brein
  Een boek met informatie over autisme en de benaderingen waarbij mensen met autisme het meest gebaat zijn voor hun leven en maatschappelijk participeren, met veel aandacht voor de medische beeldvorming van de hersenen. Een voorproefje kan u hier lezen. Op deze website verscheen een leesverslag. De auteur heeft tevens een Engelstalige website.

 12. Autisme vooruit: 101 tips / Kathleen Peeters (Lannoo Campus, 2015)

  Autisme vooruit
  Autisme vooruit: 101 tips bestaat uit 101 zeer korte adviezen of tips van een thuisbegeleidster hoe om te gaan met iemand met autisme. Het geeft geen achtergrondinformatie, geen theorie of vakjargon. Het richt zich tot mensen die een goede samenwerkingsrelatie willen krijgen met iemand met autisme. Een voorproefje kan u hier lezen.

 13. Als je partner aspergersyndroom heeft / Maxine C. Aston (Nieuwezijds, 2014)

  Als je partner aspergersyndroom heeft
  In dit boek over de omgang met een partner met autisme overloopt de auteur, een relatieadviseur, alle mogelijke situaties na die een partner mee kan maken en geeft verduidelijking en informatie over een goede aanpak van de partner. De herwerkte versie gaat op in op holebi-relaties en relaties waarbij de vrouw autisme heeft. Een voorproefje kan u hier lezen. De auteur heeft een Engelstalige website.

 14. Kinderen met autisme veilig online / Nicola Lonie (Lannoo Campus, 2015)

  Kinderen met autisme veilig online
  Praktische gids voor ouders en leerkrachten van kinderen en jongeren met autisme om het computergebruik veilig te houden.

 15. Pittige pubers: opvoeden van je puber met adhd of autisme / Marije Kuin (Lannoo Campus, 2016)

  pittige pubers
  Pittige Pubers werd geschreven door psychologe Marije Kuin in samenwerking met de Nederlandse oudervereniging Balans en sluit aan bij de cursus Ouderpower van Balans. In het boek komen onder andere de achtergronden van het gedrag alsook het puberbrein aan bod en de verschillen tussen de gewone puberteitsproblemen en de extra portie waar deze jongeren voor staan.

 16. Geprikkeld om te weten: studeren met autisme / Valérie van Hees en Herbert Roeyers (Academia Press, 2014)

  Geprikkeld om te weten
  In de gelijknamige documentaire (als dvd bij het boek) vertellen zes (oud-)studenten met autisme over hun ervaringen in de overstap naar, en in het hoger onderwijs. Deze ervaringen worden in het boek gekoppeld aan wetenschappelijke inzichten, met als kern dat een student met autisme totaal anders omgaat met informatie en deze op een geheel eigen wijze verwerk Met aandacht voor en voorbeelden uit de academische en sociale context van studeren. Dit boek gaat samen met een mooi uitgebouwde informatieve website (‘studerenmetautisme.be’). Een bespreking van dit boek kan u onder andere vinden op Tistje.

 17. Ella kan achtersteboven: sociale verhalen voor kleuters met autisme / Goedele Billen (Acco, 2015)

  Ella kan achterstboven
  Een concreet boek rond een methode om te communiceren met jonge kinderen vanaf de leeftijd van 2–3 jaar om ze beter te informeren over komende gebeurtenissen, gebaseerd op het maken van een eigen primitief tekenverhaal dat mondeling wordt toegelicht. Dit boek is vermeld bij Autisme Centraal, en in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws, De auteur, logopediste, heeft tevens een (Nederlandstalige) stek op Facebook.

 18. Autisme en ADHD / Josine Bouwmans, Ina A. van Berckelaer-Onnes en Sander Begeer (Lannoo Campus, 2016)

  autisme en adhd in een persoon
  Josine Bouwmans, een vrouw met ASS en ADHD, koppelt haar persoonlijke zoektocht naar eenheid, aan verschillende leeftijdsfasen, van waaruit ze haar gedrag tracht te verklaren vanuit het perspectief van beide stoornissen. Aangevuld met theoretische stukken door clinici. Recensies kan u lezen op de website van de Banger Sisters,  en op de website van De Jonge Psychiater.

 19. Het vollehoofdenboek / Linda Kraijenhoff (Acco, 2014)


  Werkboek voor voor mensen bij wie het hoofd heel vaak vol zit en voor de personen die hen begeleiden. Hoe kun je merken dat je hoofd vol raakt? Waarvan geraken hoofden vol? Hoe werkt ons hoofd? Wat kun je zelf doen om je hoofd rustiger te maken? Een kort leesverslag kan u onder andere hier vinden.

 20. Overprikkeling voorkomen / Barbara De Leeuw (SWP, 2015)

  Overprikkeling voorkomen
  Praktische gids om overprikkeling te voorkomen met theoretische inleiding over zintuiglijke waarneming, met diverse hulpmiddelen, en bruikbaar om inzicht te krijgen in de eigen prikkelhuishouding. Een bespreking van dit boek kan u lezen bij Tistje, Voor meer informatie kan u ook terecht op de website van de auteur (Praktisch Autisme) en de de website van het boek & methodiek (Overprikkeling voorkomen). Een leesverslag is ook beschikbaar op Sociaal.Net. Een inkijk in het boek kan u vinden via deze link.

 21. Verder studeren met autisme  / Isabelle Vloeberghs en Ruth De Pau (UPA, 2014)

  Verder studeren met autisme
  Verder studeren met autisme’ beschrijft het leren en leven van personen met autisme die verder studeren, van studiekeuze tot werk zoeken, met studiegerelateerde aspecten (zoals plannen, examens afleggen, in groep werken), maar ook in functie van mentaal evenwicht en gelukkig zijn (zoals sociaal leven en gezond blijven).

 22. Meer rust en minder stress bij autisme / Marja Boxhoorn (Hogrefe, 2015)

  Meer rust en minder stress bij autisme
  In dit boek leer je in zeven stappen waar stress vandaan komt, hoe je stress-signalen kunt herkennen en wat je zélf kunt doen om beter met stress om te gaan. Daarnaast worden je volop ideeën en mogelijkheden geboden om meer rust te creëren in je dagelijkse leven, inclusief praktische oefeningen. De eerste stap kan je gratis ontvangen mits registratie op de site van de auteur. Een bespreking kan u onder andere lezen in het Tijdschrift voor Neuropsychologie (online), in het magazine ‘Leven met autisme’ (pdf) (Mei 2015, p. 8).

 23. Autisme anders bekijken / Suzanne Agterberg (Garant, 2015)

  autisme anders bekijken
  Aan de hand van acht thema’s, die ook voorkomen op het Autismepaspoort®, beschrijft autismespecialist Suzanne Agterberg-Rouwhorsthoe je oorzaken van gedrag kunt herkennen en hoe je daar vervolgens mee kunt omgaan. De auteur is tevens gekend van het Autismepaspoort. Op Google Books kan u een blik werpen in het boek. De inhoudstafel en het voorwoord zijn hier beschikbaar.

 24. Houvast / Anneke Groot (SWP, 2015)

  houvast
  Anneke Groot, ervarings- en opleidingsdeskundige moeder, legt uit wat autisme is en hoe je contact kunt leggen met kinderen met autisme die moeilijker tot contact komen, spelen en leren. Groot is grondlegger van CSL. Een inkijkexemplaar kan u hier vinden.

 25. Zelfcontrole / Jeroen Bartels (Hogrefe, 2017)


  Zelfcontrole bij volwassenen met autisme, een praktisch boek,  helpt mensen met autisme effectief om te gaan met boosheid, onrecht en frustratie. In het eerste deel wordt helder beschreven wat het verband is tussen autisme en zelfcontroleproblemen. Deel 2 biedt een praktisch werkboek waarmee je leert hoe je boosheid op tijd kunt herkennen en hoe je meer grip kunt krijgen op gevoelens van boosheid en frustratie. Meer informatie kan u vinden op de website van het boek.  Een recensie over het boek vindt u hier.

 26. O jee ik eet / Karen den Dekker (Graviant, 2017)

  o jee ik eet
  Karen den Dekkers eetboek leert ouders om het eetgedrag van hun kind te verbeteren of te accepteren. Het boek bevat verschillende handvaten, zoals het ophangen van een weekmenu in de keuken, het goed kijken naar de situatie waarin je kind eet en de stoplichtmethode. De auteur is bekend van haar boek over Autisme en Koken, en haar website In Kaatjes Keuken.

 27. Anders denken: de valkuilen en verbogen talenten van autisme/ Marcia Goddard (UnieboeK/Het spectrum, 2016)


  In Anders denken vergelijkt Dr. Marcia Goddard het ‘normale’ brein met een goedwerkend wegennetwerk en het autistische brein met een wegennetwerk vol wegversperringen en omleidingen. Maar deze manier van anders denken levert ook interessante en creatieve oplossingen, inzichten en ontdekkingen op.  Dit boek bekijkt op heldere wijze hoe het brein met autisme werkt, en wat de positieve kanten ervan kunnen zijn, zonder deze lichtzinnig te veralgemenen tot universele sterktes. Recensies kan u o.a. lezen op De Volkskrant,  Gezondheidsnet en  Mama in Limburg. Graag verwijs ik ook naar het interview op NPO Radio 1.

 28. Oplossingsgericht aan de slag met mensen met autisme / Els Mattelin en Hannelore Volckaert (Garant, 2014)

  oads_ontwerp1.indd
  In dit boek presenteren de auteurs hun kijk op autisme, behandelen, diagnosticeren en beschrijven hun specifieke model, het a.n.d.e.r.s.-model: aanvaarden, normaliseren, doelen bepalen, expliciteren, respect tonen en een eerste stap zetten. Met praktijkvoorbeelden om hun boodschap te ondersteunen. Zie onder andere het artikel op Sociaal.net rond oplossingsgericht werken met mensen met autisme. De inhoudsgave en het voorwoord kan u hier inkijken. Een leesverslag is op deze blog verschenen.

 29. Op hun eigen manier / Nisette Huisman (Garant, 2014)

  op hun eigen manier cover
  Praktische handreiking vanuit ergotherapeutisch perspectief, over autisme en de bijkomende problematiek in het dagelijks handelen. De auteur heeft ook een eigen website. Op Google Books kan u een blik werpen in het boek.

 30. Autisme in school / Ina A. Van Berckelaer-Onnes (eindredactie) (Boom, 2015)

  Autisme in school
  Na een schets van de achtergronden, de diagnostiek en de leerproblemen van autisten, volgen hoofdstukken met concrete adviezen en voorbeelden waarmee voor leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders en studenten van lerarenopleidingen het begrip ‘passend onderwijs’ wordt verduidelijkt. Een voorproefje kan u hier lezen.

6 Comments »

 1. @Sandra dank je wel voor de aanvulling. Je bedoelde dat waarschijnlijk als tip voor het lijstje van ervaringsdeskundigen of verhalende boeken. Na wat wikken en wegen heb ik het boek toch maar bij de ervaringsdeskundigen gezet, zij het dat het ook heel wat fictie in zich heeft (vooral de verschillende personages die de auteur erbij betrekt).

  Like

 2. Dankjewel, Miriam, voor je reactie. Ik kende de link al, maar ik heb uw boek bij de lijst ‘ervaringsdeskundigen’ ingedeeld, die er nog aankomen. Hopelijk kan u daarmee leven.
  Ik heb het boek intussen gekocht, met veel interesse gelezen en ben bezig met een leesverslag te schrijven dat binnenkort op mijn blog verschijnt.

  Like

 3. Bedankt voor je waardering, Sandra. De lijst die ik opmaakte is vooral gebaseerd op beschikbaarheid in de openbare bibliotheken in Vlaanderen en Nederland. Deze titels zijn in de bibliotheken helaas weinig of niet aanwezig, Ze passen vermoedelijk niet in het laagdrempelige karakter van de andere boeken in de lijst. En het boek van Martine Delfos ken ik, dat borduurt volgens mij voort op haar model, dat in de lijst van vorig jaar (van boeken voor 2014) staat. Toch bedankt voor de aanvulling ! Er volgt nog een lijstje verhalende boeken rond het thema autisme en een lijstje met de meest beschikbare ervaringsdeskundigen. Blijf dus zeker volgen.

  Like

 4. Tistje, dankjewel voor dit mooie en nuttige overzicht! Zeer bruikbaar, ik ga het zeker delen.
  Er zouden wat mij betreft nog 2 boeken aan toegevoegd kunnen worden:
  – Autisme ontrafelen / Martine Delfos (2017)
  zie boekreview op http://www.autipassendonderwijsutrecht.nl/nieuws/boekreviewautismeontrafelenvanmartinedelfos
  – Een passend aanbod bij autisme / Ellen Luteijn, Hans Nieuwenstein, Ina van Berckelaer-Onnes (2016)
  (lijkt op nr. 30 maar dan voor leerlingen van 12-18 jaar)
  zie boekreview op http://www.autipassendonderwijsutrecht.nl/nieuws/boekrevieweenpassendaanbodbijautisme-eenhandreikingvoorhetvoortgezetonderwijs

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.