Tistje in 2020 in 111 artikelen … autisme en overzicht

Foto van Dayne Topkin op Unsplash

 

Mijn enige voornemen in 2020 … autisme en nieuwjaar

Een nieuwjaarsbrief, een terugblik, een waslijst voornemens … het is al allemaal op mijn blog voorbijgekomen. Dit jaar hou ik het bescheiden en sober, met een enkel voornemen (en toch een beetje terugblikken). Misschien vind u dat te weinig concreet, maar het zij zo. Voor wie alleen de samenleving leest, alvast een goed 2020 gewenst !

Autisme in het gezin: het gezin als hefboom voor verandering

Leesverslag van ‘Autisme in het gezin het gezin als hefboom voor verandering’ van Wilfried Peeters bij Uitgeverij Garant (2019)

De crux bij autisme of alleen een persoonlijkheidstrek? … autisme en empathie

Is (tekort aan of verminderde) empathie bij mensen met autisme de crux en de kern van hun autisme of is het alleen een persoonlijkheidstrek die lang niet bij alle autisten (en ook bij anderen, zonder autisme) voorkomt? Naar aanleiding van een artikel in Autism van de National Autistic Society rond autisme en empathie probeer ik dat in deze blog uiteen te zetten, vanuit mijn eigen (lees)ervaringen en aanvoelen.

‘Uitgeput terwijl ik erachter probeerde te komen’ … autisme en vrouwen

Vrouwen ontvangen vaak later een diagnose autisme dan mannen, waardoor aangegeven problemen en nood aan ondersteuning daarbij vaak onbegrepen blijft. Vooral bij vrouwen die hun diagnose in hun midden – tot late volwassenheid krijgen valt dat sterk op. Onlangs verscheen in het tijdschrift Autism een Engelstalig artikel over een onderzoek bij vrouwen die de diagnose autisme kregen tussen hun veertigste en hun zestigste. In dit artikel geef ik de vier belangrijkste thema’s weer, de conclusies en een verwijzing naar een gelijkaardig Nederlands onderzoek.

Achterwaarts reizen … autisme en openbaar vervoer

Lange tijd heb ik gedacht dat die mensen aan een of andere stoornis leden. Normale mensen reizen toch in de richting waar ze naartoe gaan? Tot ik, eerder toevallig, in gesprek raakte met enkele van die mensen, en bleek dat ze er zich ook nog goed bij voelden. In dit stukje geef ik mijn eigen beleving van achterwaarts reizen.

Over mijn blauwigheden … autisme en stemming

Een tijd terug wees een kennis mij erop dat mijn leven omhuld wordt door blauwigheden. Dat uit zich niet alleen maar ook op blauwe maandag(en). In dit stuk ga ik verder in op mijn zogenaamde blauwigheden.

‘Wat me echt gelukkig maakt’ … autisme en geluk

Izanagi, een cisgender blanke man (20), met autisme, uit Mexico City, vertelt wat hem echt gelukkig maakt. Geciteerd in Our Autistic Lives: Personal Accounts from Autistic Adults around the world aged 20 tot 70+ van Alex Ratcliffe (Jessica Kingsley Publishers, 2020) (eigen vertaling)

Fluisteren of schreeuwen … dilemma’s in het leven

Is de keuze tussen fluisteren en schreeuwen een dilemma, een keuze of iets dat onbewust gegroeid is? In deze blog ga ik er op in.

Gewoon een beetje anders dan de rest … een lees – en werkboek voor kinderen met autisme en hun omgeving

Leesverslag van ‘Gewoon een beetje anders dan de rest … een lees – en werkboek voor kinderen met autisme en hun omgeving’ (Aldo, 2020) van Eva Van der Linden. ‘Gewoon een beetje anders dan de rest’ is een voorlees – of samenleesboek voor kinderen van zes tot twaalf jaar, met onder andere een inlevingsverhaal over een kind met autisme. Het verhaal van Stan wil een inkijkje geven in het dagelijks leven van een kind met autisme. Doorheen het boek wordt duidelijk dat dit vooral een leidraad is, om tot een ontspannen gesprek te komen, om tot meer (zelf) inzicht te komen en autisme bespreekbaar te maken. Iedereen met autisme is immers anders, en dat is iets dit boek waar maakt.

Coping met Corona … autisme en beeldvorming

Een verhaal over het coronavirus, een heel actueel thema, waarin ik probeer te beschrijven hoe ik de berichtgeving, de maatregelen die genomen worden, de reactie van mensen ervaar, hoe ik daar mee om ga. Wat helpt, wat moeilijk of onduidelijk is. Welke tips voor mij nuttig zijn (geweest). Op vraag van de Vlaamse Vereniging Autisme maakte ik deze blog.

‘Ga vooral buiten’ … autisme en dagbesteding

Een terugkijkje op de voorbije week toen de beschermingsmaatregelen tegen de verspreiding van #Covid19, zonder medische of overheidsinformatie, louter vanuit eigen beleving.

Ik ben geen sociaal geheelonthouder … autisme en sociale afstand

Sociale afstand en sociale onthouding zijn, net als de juridische term ‘lockdown’, de laatste weken en dagen in het nieuws gekomen. Ze worden online ook steeds vaker met autisme geassocieerd, en mensen met autisme laten weten dat ze zich nu eindelijk normaal voelen. In dit artikel probeer ik dat te nuanceren en probeer ik enkele ervaringen, gedachten en gevoelens van mezelf daartegenover te verwoorden.

‘Wat doen kinderen met autisme het liefst?’ … autisme en kinderen

Wat vinden kinderen met autisme het leukst aan zichzelf, Waar zijn ze volgens zichzelf absoluut het best in en Waar beleef je het meest plezier aan … het zijn in deze tijden misschien wel goede vragen. Vragen die aan bod kwamen in een recent onderzoeksartikel, waarvan ik in deze blog de essentie probeer te beschrijven. Ter inspiratie of als lectuur.

‘Wat betekent ‘blijf thuis’ precies?’ … autisme en thuis blijven

De voorbije dagen kwamen er regelmatig vragen in mijn mailbox over hoe ik als persoon met autisme met de ‘blijf thuis’-oproep omging. In deze blog probeer ik daar een antwoord op te geven vanuit mijn ervaringen.

Voor ieder een gis, voor niemand een weet … autisme en samen leven met covidioten

Samen leven met covidioten, in deze tijden, zonder geïsoleerd te raken, het is niet altijd even eenvoudig. Hoe ik de voorbije dagen heb meegemaakt probeer ik deze blog kort weer te geven.

Fier om mee kleur te geven vanuit autisme … autisme en wereld autisme dag

De Vlaamse Vereniging Autisme vroeg me om een tekst te schrijven rond de jaarlijkse wereld autisme dag, dit dit jaar virtueel doorgaat op 2 april. Het werd een tekst rond trots, fierheid, authentiek zijn, en dagen kleur geven.

Van nieuwe routines en kleine gelukjes … autisme en gewoontes

Sinds het begin van de lock-down/up is er verandering merkbaar. Niet alleen merk ik nieuwe routines bij mezelf, die ik als een verbetering ervaar, maar ook bij andere mensen merk ik een toenemende onderlinge steun en creativiteit om het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Daarnaast zijn er ook de kleine gelukjes die het leven mooier maken. In deze blog ga ik daar op in.

Ontluiken met autisme … autisme en jongvolwassenen

Samenvattend artikel over het proefschrift van Laura Mattys ‘Coming of age: A multi-method inquiry into young adulthood & autism’ (Katholieke Universiteit Leuven, 2019) over jongvolwassenheid & autisme

‘Op welke leeftijd ben je het best autist?’ … autisme en ontwikkeling

Een van de vragen die ik de laatste weken kreeg van lezers en geïnteresseerden, was die van Oliver (33), een man met autisme, die graag wil weten op welke leeftijd je het best autist bent. Ik probeer deze fascinerende vraag met zin voor nuance en vanuit eigen ervaringen te beantwoorden op deze blog.

Hoop en leven in besmettelijke tijden … autisme en samen leven

Het is hier zelden zo druk geweest de voorbije drie weken. Zowel in mijn hoofd, binnen– als buitenshuis. Drie weken ophokplicht lijken hun tol te eisen, merk ik, en niet enkel van mij. Maar er is ook hoop, positieve creativiteit en liefde. Hoe ik en mijn omgeving omgaan met hoop en leven in besmettelijke tijden, leest u in deze blog.

Spreken en denken over het einde … autisme en dood

In haar lezenswaardig artikel ‘Ik wil dood’ in de vorige editie van Sterk, het tijdschrift van Autisme Centraal, gaat educatief medewerker Jessica Léonard in op dit onderwerp. Ik las het artikel en probeer hierna de hoofdlijnen mee te geven, met enkele bijgedachten vanuit eigen ervaringen en gedachten.

‘Wat heb jij het meest nodig in deze coronacrisis?’ … autisme en covid-19

Naast vragen rond ‘boredombusters’ (middelen die verveling verdrijven) of tips om met irritatie om te gaan, is de meest gestelde vraag in mijn mailbox op dit moment: “Zou jij me kunnen zeggen wat jij op dit moment, tijdens deze ‘coronacrisis’ het meest nodig hebt, of welke tips je kan geven aan ouders of mensen met autisme?”. In deze blog probeer ik deze zo genuanceerd mogelijk vanuit eigen ervaringen en observaties te beantwoorden.

Zo is (mijn) leven … autisme en geluk

Een (zelf)motiverend tekstje geschreven, enkele jaren geleden, op een zonnige lentedag in het park, met zicht op de vijver, en in verbeelding een gevoel van geluk.

Een historisch moment in mijn leven … autisme en verandering

Te pas en te onpas noemen mensen iets ‘historisch’ of spreken ze van een ‘historisch moment’. In ons persoonlijk leven zijn er wel wat historische momenten, of kantelpunten. In deze blog vertel ik over een van die momenten in mijn leven, die ook wat ‘historisch’ is.

Nooit alleen met mijn spammers … autisme en informatie

Iedereen krijgt spam, maar als je ze wel eens leest, springen er pareltjes naar voor, niet van geloofwaardigheid (ik klik uiteraard nooit verder) maar van verwondering. Af en toe schrijf ik in mijn dagboek een zin over wat ik las. Deze tekst is daar een collage van, van mijn ‘spam-familie’.

De reden waardoor autisme werkt als diagnose … autisme en diagnostiek

Bio-ethicus prof. dr. Kristien Hens (UAntwerpen en een beetje KU Leuven) stelt de vraag wat de reden is dat autisme werkt als diagnose in een nieuw boek ‘Dynamieken van autisme. Een ethisch-filosofische reflectie’ (Gompel-Svacina, 2020)

Het Covid-gedicht … autisme en poëzie

Voor een schrijfwedstrijd een paar weken geleden probeerde ik een gedichtje te schrijven rond Covid-19. In deze blog zet ik het neer.

‘Kunnen autisten goed om met Covid-19-maatregelen omdat ze introvert zijn?’ … autisme en introversie

De Nederlandse lezeres Lydia stelde een vraag via mail : “Op sociale media en in de pers lees ik dat mensen met autisme verbazend goed om kunnen met de lockdown en fysiek afstand houden. Zou dat kunnen omdat autisten in grote mate introvert zijn? Of zou die prestatie komen door een van hun andere talenten?” In deze blog probeer ik er een genuanceerd antwoord op te geven.

Zeven mythes over autisme in het grote publiek … autisme en beeldvorming

In een onderzoek met focusgroepen van de Universiteit van Reading (Verenigd Koninkrijk) werden zeven mythes over autisme geformuleerd die in het grote publiek het meeste leefden, en welke acties het belangrijkst waren om deze te counteren.

Het Dunning-Kruger-effect en kennis over autisme … autisme en beeldvorming

Hoeveel is wat u zegt of denkt te weten over autisme wat u werkelijk weet? Een recente bevraging van onderzoekers van de Universiteit van Miami (VS) zocht dit uit en kwam tot de vaststelling dat dit wel eens kan tegenvallen. In deze blog probeer ik uiteen te zetten hoe dat zit. Het heeft alvast iets te maken met het Dunning-Kruger-effect. De resultaten van het onderzoek werden ook kort besproken in het meest recente nummer van Psychologie Magazine.

‘Je kan het leven niet berekenen’ … autisme en leven

Een fragment uit het boek ‘Ein Autist erleidet Schiffbruch: Plötzlich ist alles anderes- Die Unberechenbarkeiten des Lebens’ van Sandra Mularcyzk over een man met autisme die het moeilijk heeft met de onberekenbaarheden van het leven.

Het mondmasker … autisme en voorwerpen in mijn dagelijks leven

Een van de voorwerpen in mijn leven is op dit moment het mondmasker. In deze blog beschrijf ik hoe ik het heb leren kennen, en hoe ik het gebruik.

Een eigen-aardige vorm van creativiteit … autisme en kunst

Enige tijd geleden volgde ik dan ook graag het ochtend webinar van Autisme Centraal, met Peter Vermeulen, over autisme en kunst. Heel wat kunstenaars met autisme passeerden daarbij de revue. In deze blog probeer ik mijn indruk te geven en verder in te gaan op autisme en kunst en autistische kunst.

Welke impact heeft de Covid-19-pandemie op volwassenen met autisme? … autisme en Covid-19

De onderzoeksgroep Explora van de Universiteit Gent (België) heeft een onderzoek opgezet om te onderzoeken welke impact de huidige coronapandemie heeft op de mentale gezondheid en het dagelijks leven van mensen met autisme of autistische mensen. In deze blog heb ik het over de voorlopige bevindingen die werden meegedeeld.

‘Volledig op en niets om terug op te laden’ … autisme & burn-out

Bespreking en samenvatting van “Having All of Your Internal Resources Exhausted Beyond Measure and Being Left with No Clean-Up Crew”: Defining Autistic Burnout van Dora M. Raymaker (e.a), een artikel over een onderzoek bij volwassenen met autisme rond autistische burnout, verschenen in april 2020.

‘Als je gewoon mee had mogen doen’ … autisme en burgerschap

Citaat van Romana Vrede in ‘De nobele autist’ (De Arbeiderspers, 2020) met één van de vragen die ze stelt aan haar zoon met autisme, of hij weet wat burgerschap is.

‘Ze kunnen eindelijk zichzelf zijn: dit is wat ik ben’ … autisme en onderzoek

Bespreking van het artikel ‘We krijgen steeds beter beeld van autisme’ (De Monitor-KRO/NRCV, 16 mei 2020) met onderzoeker en ontwikkelingspsycholoog Sander Begeer (Vrije Universiteit Amsterdam, Nationaal Autisme Register)

Mijn derde zit … autisme en verder studeren

Net voor ik naar het hoger onderwijs ging, zo’n 30 jaar geleden, besloot ik, rond mijn achttiende, een jaartje te blijven zitten. Dat besluit had ik aan het begin van het schooljaar gemaakt, en meegedeeld aan mijn leerkrachten en de directie. Waarom ik dat vond, en hoe daar op gereageerd werd, beschrijf ik in deze blog.

‘Het meeste risico zit in onze bubbel’ … autisme en comfortzone

Een persoonlijke beschouwing over de betekenis van het (mode)woord ‘bubbel’ en waarom dit wel eens verkeerdelijk met (mensen met) autisme wordt geassocieerd volgens mij.

‘In welke mate is ons samenlevingsmodel (niet) aangepast aan mensen met autisme?’ … autisme en samenleving

Onlangs kreeg ik de vraag van een persoon met autisme voor een werkstuk om in te gaan op de vraag in welke mate onze samenleving aangepast is aan mensen met autisme. Geen gemakkelijke vraag, maar ik doe toch een poging.

Dynamieken van autisme: een ethisch-filosofische reflectie

Een persoonlijk leesverslag van ‘Dynamieken van autisme: een ethisch-filosofische reflectie’ van Kristien Hens (Universiteit Antwerpen, Epigenetics), uitgegeven bij Gompel&Svacina in 2020.

Op zoek naar een nieuwe (autistische) huisarts … autisme en huisarts

Een huisarts vinden die voeling heeft met (de diversiteit binnen) (mensen met) autisme, het blijkt erg moeilijk. Toen mijn liefste en ik enkele maanden terug noodgedwongen moesten veranderen van huisarts, hebben we dat toch ondervonden. We gingen op zoek, eventueel naar een autistische huisarts. In deze blog vertel ik erover.

Tussen eenzaamheid en een huis voor fidgets … autisme en levenskwaliteit

Reflectie over een recent onderzoek naar levenskwaliteit van achthonderd mensen met autisme, waarvan de samenvatting verscheen op de website Spectrumnews.

‘Waarover spreek je als getuige met autisme?’ … autisme en ervaringsdeskundigheid

Onlangs kreeg ik de vraag van Marjan, medewerker van de Vlaamse Vereniging Autisme, hoe ik mij zou voorstellen als spreker, inspirator, ervaringswerker, getuige of hoe het ook heet om ervaringen als persoon met autisme te brengen voor een groep (of, desgewenst, onder vier ogen). In deze blog heb ik het over wat mij drijft, hoe ik mij voorbereidt, en wat een meerwaarde is voor mij.

TI-123-UL … autisme en communicatie

TI-123-UL is codetaal voor onderwerpen die te complex zijn om in een paar woorden uit te leggen. Mijn blog bestaat er voor drie vierden uit. Als sommige mensen me vragen beknopter te zijn, minder woorden te gebruiken, antwoordt ik daar meestal op met andere woorden. En daar bestaat deze blog uit.

‘Je oude ik wordt gemist’ … autisme en persoonlijkheid

In gesprekken kom ik af en toe uitspraken tegen als ‘ik mis zoals je vroeger was’ of ‘je bent geen haar veranderd’, maar ook ‘je moet jezelf vinden’, of ‘trek je niets aan van anderen maar wees jezelf’. In dit stuk een korte beschouwing en wat ik daar vanuit eigen ervaringen van probeer te maken.

‘Elk vindt een eigen manier om met leven om te gaan’ … autisme en interview

Een jaar of zeven geleden, in juli van 2013, kwamen Sophie en Kaat, twee jonge vrouwen die werkten aan een project van mensen met lijdensdruk die iets positief maakten van hun leven, bij mij op bezoek. Sinds kort is dit interview uit embargo gekomen, en mag ik het op mijn blog zetten. Sommige ideeën zijn misschien wat voorbijgestreefd, en uiteraard ben ik veranderd, maar ik laat het hier graag nog eens langskomen. Sophie is helaas reeds overleden, en Kaat woont in het verre Samoa.

Nooit gelukkiger dan in autistisch gezelschap? … autisme en sociale contacten

Veel mensen met autisme zijn sterk gemotiveerd om vrienden, relaties en hechte familiebanden te hebben, hoewel autisme vaak veralgemeend wordt als een aandoening die de sociale interactie negatief beïnvloedt. In verhalen van mensen met autisme, uit de eerste hand, lijkt het vooral dat autistische mensen zich comfortabel en op hun gemak voelen bij andere autistische mensen. Maar is dat werkelijk zo? In deze blog lees ik een onlangs gepubliceerd onderzoek vanuit mijn eigen ervaringen als mens met autisme bij andere autisten.

De ontdekking van hei hei …

Tijdens de ‘mini-semi-pseudo’-lockdown naar aanleiding van de Covid-19 situatie leerde ik Hei Hei (of ‘hei hei’) kennen. In deze korte blog verklaar ik wat mij het meest aansprak aan deze kleine haan (die in de Engelse versie ontmannelijkt wordt tot ‘chicken’)

De zeven van Shaffy … autisme en leven

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder, zijn volgens de krant De Standaard zeven levensmotto’s van de Nederlandse zanger Ramses Shaffy in een lied dat ook vandaag nog inspireert. De Standaard gebruikt het als aanvulling van een reeks interviews over veerkracht, verlies en verlangen. Met zicht op zee in de verte, op veilige afstand van slierten strandgangers, heb ik hieronder een poging gedaan mijn invulling van de zeven van Shaffy weer te geven.

‘Autisten hebben voelsprieten die wij niet meer hebben’ … autisme en emoties

Hilde Claes, politica en moeder van een zoon met autisme, in De Standaard van 14 juli 2020 over de invloed van haar emoties op haar zoon en de voelsprieten die mensen met autisme hebben.

‘Muziek heeft mijn autisme genezen’ … autisme en muziek

Arno Hintjens, zanger van 70, in De Standaard van 18 juli 2020 over hoe muziek voor hem allerlei positieve kracht geeft, met effecten op onder andere zijn autisme.

Morsig leven met autisme … autisme en structuur

Ik ben een morspot, maar ik ben me ervan bewust en probeer er iets aan te doen. Wat morsen en morsigheid te maken hebben met mijn leven, beschrijf ik in deze blog.

Omgaan met begrensd zijn … autisme en grenzen

Als we iets gemeen hebben, ieder van ons, is dat we grenzen hebben. Dat lijkt soms anders, omdat sommigen denken in mensen met en zonder beperkingen. Toch is dat slechts een kwestie van verwarrend taalgebruik. Ook mensen zonder beperkingen zijn begrensd. Ook al schrijven ze dat vaak toe aan omstandigheden waar ze (voorlopig) geen overzicht over of inzicht in hebben. Hoe het zit met mijn grenzen, begrensdheid, beperkingen en wat daarrond zit, schrijf ik in deze korte blog.

‘Excuseer, mag ik u iets vragen?’ … autisme en communicatie

Nu het zomer is je hier koppen kan lopen, gebeurt het best wel vaak dat ik, meestal onverwacht, aangesproken wordt. Soms door een mens die eruit ziet als een toerist, soms door een bekende die graag een praatje slaat. Het begint vaak met een schijnbaar eenvoudige vraag. Waar die toe leidt, is minder voorspelbaar. In deze blog ga ik in op mijn beleving van die communicatie, de wederkerigheid die wat stroef loopt, en de positieve en mindere kanten van zo’n praatje.

De tragedie van de sociale mens versus autistisch gezond verstand? … autisme en Covid-19

De afgelopen vijf maand hebben we geleefd met een Covid-19-dreiging, maar het gedrag van veel mensen is helaas weinig of niet verandert. In deze blog geef ik een reactie op de lezenswaardige column rond Covid-19 en autistisch gezond verstand van Stephanie Dehennin die in De Standaard verscheen. Vanuit mijn eigen ervaringen, eigen observaties in mijn eigen buurt, en hoe ik daarop reageerde. Voor Nederlanders : dit is gebaseerd op de Belgische situatie, maar wellicht herkennen jullie ook het een en ander.

Alleen in de comfortzone vonkt het echt … autisme en creativiteit

Je kent ze vast, die plaatjes met twee cirkels, waarvan de kleinste benoemd is als ‘comfortzone’ en de grotere als ‘het leven van je dromen’ of ‘where the magic happens’. Steeds vaker wordt die schadelijke mythe, gebaseerd op muizenonderzoek, gelukkig doorprikt. Geïnspireerd door een recent opinie-artikel in De Standaard probeer ik in deze blog mijn ervaring met comfortzones te beschrijven en waarom het beste daarbinnen gebeurt (en dat erbuiten slechts een van de elementen is die bijdraagt tot een goede comfortzone).

‘Hoe helpt visuele communicatie bij u?’ … autisme en communicatie

Janne, lezeres en moeder van een zoon met autisme, stuurt me een mailtje. Ze wil graag weten of een visuele communicatiestijl of visuele ondersteuning bij communicatie bij mij helpt. Ze wil ook graag weten hoe ik dat concreet invul. In deze blog probeer ik vanuit mijn eigen ervaring en met nuance een antwoord op te geven.

‘Was de diagnose autisme voor u een schok?’ … autisme en diagnostiek

Alfonsien (‘Sien voor de vrienden), een jonge alleenstaande vrouw met autisme, stuurde me onlangs een mailtje met de vraag of de diagnose voor mij ook zo’n schok was, en hoe ik die eerste weken of maanden beleefde. In deze blog probeer ik vanuit eigen ervaringen te beschrijven hoe ik mijn diagnose beleefde en welke lessen ik eruit trok.

Over hoe stigmatiserend de Dikke van Dale schrijft over autisme … autisme en beeldvorming

Een paar weken geleden ben ik veranderd van routine: in plaats van roddelbladen te lezen, las ik elke middag na de maaltijd, een stuk uit de Dikke van Dale, het groot woordenboek van de Nederlandse taal. Daarin ontdekte ik wat de Dikke schreef over autisme. In deze blog ga ik daarop in en vraag ik me af waarom dat niemand daar een probleem mee heeft.

‘Hoe is het voor u man te zijn met autisme?’ … autisme en gender

“Ik zou graag van je weten hoe het voor jou voelt, hoe het voor jou is, om man te zijn, en tegelijk autistisch, of autisme te hebben?”, vraagt Lana (tot vorig jaar Lander) me via mail. Op deze moeilijke vraag probeer ik in deze blog een zo genuanceerd mogelijk antwoord te geven.

‘Vertel je toch de waarheid als je de ander ermee kwetst?’ … autisme en liegen

“Ik vraag me af of iemand met autisme de (soms pijnlijke) waarheid vertelt, eerder dan een leugentje om bestwil, zelfs als hij of zij zeker weet dat hij/zij daarmee de gevoelens van een ander kwetst?” schrijft Noah in de mail die hij me stuurt. Zijn vraag probeer ik in deze blog genuanceerd en vanuit mijn eigen ervaringen te beantwoorden.

Voortschrijdende inzichten … autisme en structuur

Telkens ik spreek of schrijf over mijn autisme, en het belang dat ik hecht aan voorbereiding, krijg ik de reactie ‘ja maar, je kan toch niet alles van vooraf weten’. Dat klopt gedeeltelijk en dat is een voortschrijdend inzicht geweest. In deze blog sta ik stil bij wat deze vaak gebruikte term voor mij betekent en waarom ik merk dat het bij heel wat mensen om mij heen nog moeilijk ligt.

“Vooral sporters die een medaille winnen, zorgen voor tranen bij mij” … autisme en fantasie

Maartje Hip, een Nederlandse vrouw met autisme, over haar invulling vroeger en nu van het begrip “fantasie’, uit haar onlangs verschenen boek “Angel in mijn hart: diagnose stoornis in het autistisch spectrum bij vrouwen op latere leeftijd” bij uitgeverij Aquazz

Zolang het niet aan burgerrechten of levenskwaliteit raakt … autisme en welbevinden

In deze blog ga ik in op een aantal tendensen als het gaat om positieve elementen van (leven met) autisme maar ook de versnippering van ideeën daarover in onze samenleving, ook bij mensen met autisme zelf. Ik gebruik daarvoor mijn eigen ervaringen en inzichten maar steun ook op recent Brits onderzoek dat een groep mensen met autisme bevroeg over de thema’s die zij belangrijk vonden in de positieve beleving van autisme. Ook de invloed van de omgeving (ouders, familie, hulpverlening) blijkt hierin belangrijk.

De man die woest werd van dialecten … autisme en communicatie

Een jong volwassen man werd gearresteerd voor een reeks van racistische agressie tegen medisch personeel in een algemeen ziekenhuis. Hij blijkt autisme te hebben, een uitgesproken allergie tegen mensen met een ander dialect dan het zijne en moeite om dit onder woorden te kunnen brengen. Deze situatie staat beschreven in een recent terug verschenen brochure voor politie om met mensen met autisme om te gaan .

Loepzuiver gelezen … autisme en informatieverwerking

Luca Dellanna, ingenieur en self-made autismekenner, in ‘The world through a magnifiying glass: a new theory to explain autism’ (zonder uitgeverij, 2018) over het verschil tussen mensen met en zonder autisme wat betreft de waarneming en betekenisverlening van de wereld.

Criminaliteit en autisme: mythes & mechanismen

Bespreking van het boek ‘Crime and Autism Spectrum Disorders: myths and mechanisms’, over de verhouding van autisme en criminaliteit, en hoe de twee belangrijkste uitdagingen, verstaan van de rol van autisme bij criminaliteit en een meer onbevooroordeelde behandeling door Justitie en Politie van verdachten met autisme.

‘Je alleen leren bezighouden is voor mensen met autisme belangrijk’ … autisme en structuur

Effy Vanspranghe in [samen] spelen: spel en spelen autismevriendelijk aanpassen volgens sociale niveaus (Epo/Autisme Centraal, 2019) over het belang van ‘je alleen leren bezighouden’ voor mensen met autisme en hun omgeving, eerder dan steeds de nadruk leggen op ‘leren omgaan met anderen in veel situaties’.

Wat werknemers met autisme het meest helpt op de werkvloer … autisme en werk

Op aangeven van LAVA (lees – en adviesgroep volwassenen met autisme) bespreek ik een artikel over wat werknemers met autisme kan helpen op de werkvloer om met verwachtingen om te gaan. Bij werknemers met autisme blijkt dat het potentieel hoogstaand kwalitatief werk onder andere door drempels op de werkvloer zelf vaak niet verzilverd raakt. Stress in de werkomgeving en beperkingen in sociale omgang blijken de belangrijkste daarvan. Sociale steun van collega’s helpt weliswaar neurotypicals maar hulp buiten de organisatie (via coaching of anderen met autisme of zichzelf kunnen zijn) helpt het meest voor mensen met autisme. Sociale communicatie met collega’s lijkt het meest problematisch volgens werknemers met autisme. Voor die niet-autistische collega’s lijkt werkstress voor veeleer een ‘dingetje’ en soms eens lastig terwijl het voor werknemers met autisme aanzet kan zijn tot opgebrand raken. Vooral goede relatie met het management (op alle niveaus) kan autistische werknemers helpen volgens dit artikel.

“Mensen met autisme blijken bijzonder grappig” … autisme en beeldvorming

Tom Heremans in een bespreking van de serie “Love on the Spectrum” (op de betaalzender Netflix) over waarom mensen met autisme bijzonder grappig blijken te zijn (en niet alleen omdat ze hopeloos sociaal aangepast zijn volgens hem)

Hoe Jeppe op weg naar school vastliep op het station … autisme en stress

Jeppe is 20 en staat zoals elke dag klaar te wachten op de trein om naar zijn colleges aan de universiteit te gaan. Op dat moment wordt iets omgeroepen waardoor Jeppe vandaag niet op zijn bestemming zal geraken. In deze tekst beschrijf ik ook vanuit eigen ervaring, hoe dat gaat, en waarom Jeppe niet ter plekke geraakt. Geïnspireerd door een aantal verhalen van mensen met autisme over ‘details’ die door hun autisme tot onverwachte wendingen in hun leven kunnen leiden.

De illusie van meten van intelligentie bij mensen met autisme … autisme en intelligentie

Leesverslag van Het IQ en de intelligentie: de illusie van het meten van Martine Delfos, uitgegeven bij uitgeverij SWP (2020). Het is een analyse geworden van de geniale Alfred Binet over het Flynn-effect en leerpotentieel testen naar autisme en intelligentie. De intelligentietest zoals wij die kennen is volgens Delfos onbetrouwbaar en voorbijgestreefd. Het failliet van de IQ-test komt het scherpst naar voren bij onderzoek van intelligentie van mensen met autisme. Misverstanden rond intelligentie en autisme kunnen soms ingrijpende gevolgen hebben voor later. Delfos heeft echter ook ideeën voor hoe het wel goed zou kunnen. Ze beroept zich daarbij op de ideeën van Binet, Vygotsky en pleit voor testen van leren in plaats van een momentopname. Tot slot vind ik het boek soms wat te betogend naar mijn zin, maar toch uitermate inspirerend en dus een aanrader.

‘Ons hulpmiddel is vooral een andere benadering’ … autisme en beeldvorming

Anna Wilson in ‘A Place for Everything: my mother, autism and me’ (Harper Collins, 2020) over het beeld van autisme dat soms wat verkeerd zit. Ze schreef haar boek over haar moeder die op haar 72ste een diagnose autisme kreeg na een leven van worsteling met sociale situaties en angsten. In het YouTube-filmpje onder het vertaald fragment vertelt ze over het boek en leest ze een passage voor.

‘Waarom ik mijn autisme geheim hou’ … autisme en samen leven

Citaat van ‘Cookie’ (vrouw met autisme) over een van de redenen waarom ze haar autisme geheim houdt. In Zie mij: (w)onderweg, spiegelbeelden van autisme (red. Joeri Naänaï), uitgegeven bij Uitgeverij Vrijdag in 2014

De brandtrap in huis … autisme en structuur

Pascale Bruynseels, gezinscoach & thuiscoach ASS/ADHD, over het belang van een weekschema, dat ze vergelijkt met een brandtrap, in ‘ASS van dichtbij: Autisme? Samen Sterker!’ (Uitgeverij Scrivo Media, 2020)

Hoe validistisch taalgebruik vermijden als je over autisme schrijft of spreekt? … autisme en terminologie

Hoe kan je als onderzoeker of als iemand die schrijft of spreekt over (mensen met) autisme termen gebruiken die recht doen? Hoewel niet iedereen wakker ligt van ‘correcte’) terminologie, stelt een Amerikaans onderzoeksteam in hun artikel ‘Avoiding Ableïst language’ stelt een Amerikaans onderzoeksteam dat bewustzijn van hoe onze taal over autisme is geëvolueerd een goed begin is. Taalgebruik weerspiegelt volgens hen de houding tegenover autisme en kan belangrijke gevolgen hebben voor mensen met autisme en hun beeldvorming. Ze geven een aantal suggestie van termen die minder validistisch (getuigend van minderwaardige houding tegenover de ander) en minder neerbuigend of medisch bevooroordeeld zijn. Toch leggen ze ook nuances: veel van het taalgebruik hangt af van tijd, plaats en manier van gebruiken, stellen ze tot slot.

De hobbelige weg van Ellen naar de sportclub … autisme en initiatief nemen

Ellen, een vrouw met autisme, leeft al enige jaren samen met Billy, haar niet-autistische lief, en wil graag iets doen aan haar buikje. Haar autismecoach Sophie suggereert de nieuwe hippe sportclub. Ellens gedachten gaan met haar aan de haal, maar met de hulp van anderen krijgt het ze het voor elkaar. In deze blog lees je het verhaal hoe dat mogelijk was. Dit verhaal is geïnspireerd door ware gebeurtenissen maar heeft geen verband met een specifieke situatie.

Vijf vragen aan … Hans Leduc (auteur, vader met autisme in het gezin)

Hans Leduc is auteur van ‘De structuur van asfalt’, een aangrijpend autobiografisch verhaal en een aanrader die ik een tijd geleden op deze blog besprak. Hans vond het zelf boeiend om na te denken over de vijf vragen die ik hem stelde. Ik vond het een eer dat hij dit wilde doen, en deel zijn antwoorden dan ook graag met jullie.

Waarom ik autisme ook maar niet alleen een stoornis noem … autisme en terminologie

Geïnspireerd door een online woordenwisseling over termen, probeer ik in deze blog te verklaren waarom elke term zijn bestaansreden heeft, en waarom ik zelf in voordrachten of lezingen over mijn autismebeleving onder andere de term ‘stoornis’ blijft gebruiken. Ook al lokt dat wel eens kritiek uit.

Vijf vragen aan … Dominique Dumortier (schrijfster, moeder, ervaringsdeskundige)

Dominique Dumortier is … gewoon zichzelf, zoals ze zichzelf beschrijft op de website van haar vzw Autisme van binnen uit. Ze heeft twee vlot leesbare ervaringsboeken autisme geschreven: de klassieker ‘Van een andere planeet’ (2002) en ‘Op mijn manier’ (2018), beiden besproken op deze blog.

In het dagelijks leven is ze uiteraard ook moeder van drie in een gezin met autisme, actief op sociale media (zoals op haar Facebook pagina) en veelgevraagd spreker rond allerlei thema’s. Ik ben ook blij dat ze tussen al die evenwichtsoefeningen in ook nog tijd wist te maken om vijf vragen voor mijn blog te beantwoorden. ‘Het is me gelukt’ schreef Dominique toen ze me de vijf antwoorden doorstuurde. En of het gelukt is.

Gered door de deurspion … autisme en communicatie

Als enige in het flatgebouw waar ik woon, heb ik een deurspion, een klein doorkijkglaasje in mijn deur die uitgeeft op het trappenhuis. Het is een van die voorwerpen in mijn leven die mij veel helpt, onder andere met een veiliger gevoel. Toch heeft het ook beperkingen en gebruik ik het steeds minder. In deze blog vertel ik hoe dat komt.

Het leven van Albert, de uniformoloog … autisme en samen leven

Een korte schets van het leven van Albert, een 55-jarige goedlachse man die zichzelf een ‘uniformoloog’ noemt, die al geruime tijd psychotherapie heeft, en die volgens zijn zus autisme heeft, maar wat niet bevestigd kan worden. Geïnspireerd door een recent academisch artikel over gemiste diagnoses en verkeerde diagnoses van volwassenen met autisme.

‘Emoties op de werkvloer lappen het mij steeds weer’ … autisme en werk

Peter Schmidt, Duits geofysicus met autisme, in ‘Kein Anschluss under diesem Kollegen: Ein Autist im Job’ (Patmos, 2014) (vertaling van Sam Peeters) waar hij vooral tegenaan loopt op de werkvloer en wat hem al die jaren heeft gedreven tot waar hij nu staat (en verder wil).

‘Het leek een volstrekt zinnige vraag’ … autisme en eerlijkheid

Tom Cutler, auteur van bizarre maar verhelderende zelfhulpboeken en persoon met autisme, in ‘Keep Clear: My adventures with Asperger’s’ (Scribe, 2019) over zijn worsteling met eerlijke antwoorden en ongepaste maar zinnige vragen in delicate situaties. Vertaling door Sam Peeters.

Elk geluk begint met in beweging komen … autisme en geluk

Streven naar geluk is wat mensen met en zonder autisme verbindt, maar het begint met in beweging komen. Dat is de centrale boodschap in een Engelstalig artikel rond Autisme en Geluk van dr. Peter Vermeulen (Autisme Centraal, Autism in Context) in ‘Autism Advocate and Parenting Magazine’. Het artikel geeft een mooi overzicht hoe hij autisme en geluk ziet en welke strategieën hij voorstelt. Via de website ‘Autism in Context’ kan u het artikel lezen. In deze blog leest u niet meteen een letterlijke vertaling, maar een tekst die geïnspireerd is door de vertaling van het artikel vermengd met eigen reflecties.

‘Geduld met jezelf bepaalt je succes’ … autisme en groei

Mijn diagnose autisme heeft me geholpen om mezelf zoals ik ben te aanvaarden”, schrijft Marlies Hübner, collega-blogger bij Robotinabox, een van de populairste Duitstalige autismeblogs. In een interview met het Oostenrijkse blad ‘News.at’, spreekt ze hoe haar diagnose haar leven heeft veranderd, waarom mensen met autisme niet noodzakelijk in hun eigen wereldje leven, wat een (on)toegankelijke samenleving voor haar betekent, over autisme bij vrouwen, maskeren, openheid over je autisme op de werkvloer, en de invloed van Greta Thunberg.

20 stellingen rond autisme … autisme en inzicht

Twintig stellingen rond autisme, waarmee je het eens of oneens kan zijn (of die je inspiratie kon leveren om zelf gedachten of woorden te maken), geïnspireerd door het werk van de Britse ervaringsdeskundige, vader, leraar, spreker Pete Wharmby.

‘Wanneer en hoe eindig je een blog?’ … autisme en bloggen

Gert, nog even student en straks koelkastspecialist, had tot vorig jaar een passie, bloggen rond autisme, waar hij volgens zichzelf en zijn omgeving teveel tijd en geld in stak. Hij vraagt me hoe ik aankijk tegenover een mogelijk einde van mijn blog, of ik daarover nadenk. ‘Ik ken geen bloggers die het al veel langer doen dan jij. Hoe zou jij een blog eindigen en wanneer zou het juiste moment daarvoor zijn? Daar ben ik benieuwd naar.’ In deze blog probeer ik daar een genuanceerd en eerlijk antwoord op te geven

Op mezelf met anderen in pandemische tijden … autisme en samen leven

Het is stil(ler) in onze straat, nu de kroegen en restaurants zijn gesloten, maar niet stil(ler) in mijn leven, en zeker niet in de virtuele kroegen die doorlopend open blijven. In dit stuk ga ik in op mensen die werkelijk last hebben van deze nieuwe situatie, en waarom zij niet meteen het ‘sociaal dier’ zijn waarover vaak sprake in de pers. En waarom mensen met autisme ook best wel sociale dieren kunnen zijn, ook al is niet iedereen met autisme even aanspreekbaar. Verder ga ik in dit artikel op in op de oproep om een spoedcursus ‘hoe autistisch te leven in tijden van een pandemie voor neurotypicals en andere dummies’ te organiseren. Misschien is dat immers onze enige hoop om tegen 2030 van Covid-19 af te geraken.

‘Dansen is een soort yoga voor mij’ … autisme en dans

Evelien Tersteeg in ‘Onzichtbaar onvermogen: een kijkje in het leven van een autistische vrouw’ (Hogrefe, 2020) over de betekenis van dans als ontspanningstechniek voor haar als vrouw met autisme.

‘Als je me kwetst, ben ik de rest van mijn leven boos’ … autisme en relaties

Larisse Bollebakker (28), vrouw met autisme, in ‘Larisse heeft een autismespectrumstoornis: ‘Het moeilijkste zijn de sociale contacten’ (De Monitor, KRO-NRCV, 22 oktober 2020) over wat volgens haar de mindere en positieve kanten aan autisme zijn.

10 uitdagingen in mijn dagelijks leven … autisme en dagelijks leven

Zoals voor iedereen, heeft elke dag ook voor mij een heleboel nieuwe uitdagingen. Op vraag van iemand die mijn blog al een hele tijd leest, heb ik even opgelijst welke tien uitdagingen voor mij het belangrijkst zijn in mijn dagelijks leven: mijn ochtendroutine, zenuwen voor elk sociaal contact, voortdurende jeuk, … zijn daar enkele van. Het zijn uitdagingen die ook bij een aantal andere mensen met autisme blijken voor te komen, maar natuurlijk is dat niet bij iedereen zo.

‘Je moet haar op je tanden groeien, jongen’ … autisme en Covid-19

Aan de supermarkt staat, zoals gewoonlijk in deze Covid-19-tijden een lange rij. Als mijn liefste en ik eraan komen, blijkt dat er vandaag maar één persoon per huishouden binnen mag. We waren er niet op voorbereid, maar nemen toch een beslissing. Wat er dan gebeurt, en waarom we die keuze nemen, en hoe de vrouw achter ons reageert, leest u in deze blog

Foefjes helpen de mens … autisme en kiezen

Waarom zou je het moeilijk maken als het gemakkelijk kan? Ik heb het mezelf vaak afgevraagd. Ik heb het te horen gekregen van anderen. En ik heb het mogen ondervinden. Soms klinkt het ook als een verwijt, als een ergernis aan gedrag dat ik lijk te stellen. Waarom maak je het jezelf zo moeilijk? Op die vraag probeer ik in deze blog een antwoord te geven. Een genuanceerd en persoonlijk antwoord, dat wel.

Blij om wat er is (gebeurd) … autisme en dankbaarheid

Laat weten waarvoor of voor wie je dankbaar ben, lees ik tegenwoordig af en toe. Ook vroeger kreeg ik wel eens die opdracht. Zeven jaar geleden schreef ik een stukje erover op mijn blog. Tegenwoordig kijk ik er anders tegenaan. Zeker in deze tijden van Covid-19. In deze blog schrijf ik mijn nieuwe ideeën over dankbaarheid.

10 dingen die je kan doen om (mijn) leven met autisme te vereenvoudigen .. autisme en aapassingen

Een lijstje met tien aanpassingen die mij kunnen helpen om beter samen te leven, dus niet zozeer praktische dingetjes die mijn leven individueel vergemakkelijken. Ik heb het lijstje gemaakt geïnspireerd door een lijstje van de Britse twitteraar Pete Wharmby. Uiteraard is deze lijst maar een voorbeeld, en de laatste en misschien wel belangrijkste aanpassing is dat er geen algemene aanpassingen mogelijk zijn zonder de persoon met autisme erbij te betrekken en te leren kennen.

Het Orgelpunt … autisme en relaties

Leesverslag van Het Orgelpunt van de 71-jarige Beau Terniers, dat momenteel (nog) niet is uitgegeven. Terniers is al jaren hoofdredacteur van ‘The European Autist’ en leeft momenteel zeer afgelegen in Zwitserland. Zijn boek is een autobiografisch geïnspireerde roman geworden over een man die lang zoekt naar de betekenis van iemand ‘leren kennen’ en op zijn 68 een diagnose autisme krijgt.

Het fanatieke als symptoom van autisme’ … autisme en angst

Prof. dr. Veerle Visser-Vandewalle, neurochirurg, over het fanatieke als symptoom van autisme dat ze ziet bij activiste Greta Thunberg in De Morgen van 29 oktober 2020

‘Zijn mensen met autisme losser onder elkaar?’ … autisme en sociale contacten

Micheline is getrouwd met een man met autisme, met wie ze vier kinderen heeft. Ze merkt dat haar man duidelijk losser is als er een kennis of vriend met autisme in huis is. Het lijkt dan alsof hij beter contact kan maken, en hij zich meer ontspannen gedraagt.

1000 vragen aan jezelf #90

1000 vragen aan jezelf, nummer 90, met vragen als met wie zou je graag samenwerken?, wat is je lijfslogan? welke titel zou je kiezen voor je autobiografie?, met welke historische figuur wil je graag eens op café?, heb je al eens iets gestolen?, waarom geef je graag iets cadeau?, waar haal je je inspiratie?, wat geeft je energie?, wat drijft je in wat je doet? en waarvoor mogen ze jou ’s nachts wakker maken? vraagt mij via mail of mensen met autisme in het algemeen losser met elkaar kunnen omgaan dan met mensen zonder autisme. In deze blog probeer ik daar een genuanceerd antwoord op te geven vanuit eigen ervaringen.

‘Wat is jouw droombaan?’ … autisme en werk

Als maatschappelijk assistent is Brent al twee decennia actief in een dienst die mensen met een beperking begeleidt naar (een nieuwe) werkvloer waar ze hun talenten (bij voorkeur betaald) kunnen botvieren. Naar aanleiding van een recent project waar hij aan meewerkt, zou hij graag van mij weten wat mijn droombaan is, of wat er zou moeten gebeuren waardoor mijn huidige werk een droombaan zou zijn. In deze blog probeer ik daar een genuanceerd antwoord op te geven vanuit mijn ervaringen en gedachten.

De vier D’s van autisme … autisme en diagnostiek

In zijn nieuwe boek The Pattern Seekers: How autism drives human invention (Basic Books, 2020) verklaart autismegeleerde Simon Baron-Cohen dat hypersystematiserende autisten de evolutie hebben aangestuurd. Toch ziet hij elk van de vier ‘d’s’ (verschil, stoornis, handicap en ziekte) toepasselijk bij mensen met autisme. Als daar goed mee wordt omgegaan kunnen de talenten van autisten tot hun recht komen. In deze blog een vrij vertaalde samenvatting uit een ruimere tekst in zijn boek.

Een jaar van (afweer tegen) verandering … autisme en verandering

Al ruim zes jaar wandelen mijn liefste en ik (bijna) elke avond hetzelfde parcours in onze tuinwijk. Af en toe kiezen we, in een zotte bui, ons traject te variëren, af en toe in omgekeerde richting te wandelen. Voor ons bleek het minder vreemd dan voor anderen. Het inspireerde me tot een soort van jaaroverzicht

Over gezelligheid gesproken … autisme en gezelligheid

Op het moment dat ik dit schrijf, is het terug periode van het jaar waarin ik van veel mensen om me heen hoor dat ze het ‘gezellig’ willen maken. Of ze spreken met afschuw van plekken waar het ‘ongezellig’ was. Het is voor mij niet altijd duidelijk wat ze daar precies mee bedoelen. Ik denk soms dat ze het zelf ook niet goed weten. In deze blog ga ik in op wat gezelligheid voor mijn liefste en mezelf is, en hoe het gezellig kan worden zonder er al te veel moeite voor te doen.

De 15 autismeboeken die ik las in 2020 … autisme en boeken

Vijftien van de boeken rond of over autisme, geschreven door auteurs (met inzicht in) autistisch denken en/of gedrag, die ik de moeite waard vond om te lezen. Van enkele heb ik ook een leesverslag geschreven., waarnaar gelinkt wordt in deze blog.

‘Niet alles wat gebeurt heeft te maken met je autisme’ … autisme en relaties

Maxine Aston, gezondheidspsycholoog, in The Autism Couple’s Workbook, Second Edition (Jessica Kingsley Publishers, 2020) over de vraag die ze vaak krijgt van neurodiverse koppels in haar werk als hulpverlener: heeft te maken met autisme of eerder met een persoonlijkheidstrek?

Vijf vragen aan … Lesley (vrouw en beheerder praatgroep vrouwen met autisme)

Lesley, vrouw met autisme en beheerder van een (Belgische) praatgroep voor vrouwen met autisme, beantwoordt vijf vragen over en rond autisme, zoals over je autisme praten, samen leven met autisme, hoe zij de toekomst ziet, en wat ze mist in wat er rond autisme gebeurt. Het eerste wat ze vermeldt is dit : ‘Laat ik eerst even vermelden dat ik me zeer vereerd voelde toen Tistje me vroeg of ik wou meewerken aan deze rubriek, dus bij deze: dankjewel!’ (Lesley)

‘Autistische empathie = observatie, berekening en proefondervindelijk leren’ … autisme en empathie

Camilla Pang, Postdoctoraal onderzoeker UC London & vrouw met autisme, in haar boek ‘Outsider’s Guide to Humans: What Science Taught Me About What We Do and Who We Are’ (Penguin/Viking, december 2020)

‘Er is nog ruimte voor verbetering’ … autisme en hulpverlening

Verslag en samenvatting van een online (groeps)gesprek rond psychologen of psychotherapeuten in een praktijk of psychologische begeleiding of psychotherapie op zich. Daaruit kwamen vooral volgende onderwerpen aan bod: transparantie (of het tekort ervan) over wat verwacht mag worden in gesprekken en therapie, de drempels om een afspraak te maken, de plaats en respect van (mensen met) autisme in opleidingen voor hulpverleners (psychologen, psychotherapeuten, …). Tot slot wordt gesteld dat een cliënt met autisme door hulpverleners niet zozeer als ‘moeilijk’ of ‘complex’ maar eerder als een geschenk moet gezien worden, een uitdaging om zichzelf en de therapeutische toolbox te herdenken en ontwikkelen. In de realiteit blijkt op dat vlak immers nog ruimte voor verbetering.

Zelden enkel tranen van vreugde of opluchting tegenover (vooruitzicht) autismediagnose … autisme en onderzoek

Samenvatting en reflectie rond een artikel dat onlangs verscheen in het tijdschrift BMC Psychiatry over het onderzoek van een aantal Belgische onderzoekers (Universiteit Antwerpen en KU Leuven) rond de dubbelzinnige en meervoudige verwachtingen van ouders van een jong kind tegenover een diagnostisch onderzoek met uitzicht op een autismediagnose van hun kind.

Onzichtbaar onvermogen: een kijkje in het leven van een autistische vrouw

Leesverslag van ‘Onzichtbaar onvermogen: een kijkje in het leven van een autistische vrouw’, van Evelien Tersteeg, uitgegeven bij uitgeverij Hogrefe in 2020.

‘Alles is veranderd en hetzelfde gebleven’ … autisme en diagnose

Erik Jan Harmens, Nederlandse schrijver & dichter met autisme, in de Nederlandse krant Het Parool van 19 november 2020 over hoe er met zijn diagnose autisme alles maar ook niets veranderd is.

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.